Kerro miten voimme auttaa sinua.

Lähetä Tietosuojaseloste

Viestisi lähetettiin onnistuneesti! Tutustumme asiaasi ja olemme sinuun yhteydessä.

Jotain meni vikaan viestiä lähetettäessä. Kokeile myöhemmin uudestaan.

Yleiset ehdot ja tietosuojaseloste

Tällä sivustolla on LAKIUS Oy:n yleiset toimitus- ja käyttöehdot, tietosuojaseloste sekä toimeksiantoehdot. Tutustu ehtoihin ennen tilausta ja rekisteröitymistä taikka toimeksiannon tekemistä ja käy täällä aika ajoin mahdollisten ehtopäivitysten varalta.

Tällä sivulla olevat LAKIUS Oy:n sopimusehdot on myös ladattavissa tästä.

LAKIUS OY:N VERKKOSIVUILLA TARJOTTAVILLE DIGITAALISILLE SISÄLLÖILLE SOVELLETTAVAT YLEISET TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT JA TIETOSUOJASELOSTE

Voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi. Tietosuojaseloste päivitetty 25.5.2018, se on nähtävissä osoitteessa https://lakius.fi/tietosuojaseloste.

Voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi. Käy säännöllisesti tällä sivulla tutustuaksesi mahdollisiin sopimusehtopäivityksiin.

1. Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan LAKIUS Oy:n (jäljempänä “Myyjä”) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi www.lakius.fi) tarjoamien verkkopalvelujen, kuten juridisten asiakirjamallien, juridisten verkkokurssien, lakivalmennusten ja muiden digitaalisten sisältöjen ja palvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) myyntiin ja käyttöön ja Myyjältä Palvelun hankkivan yrityksen, muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön (jäljempänä “Asiakas”) ja Myyjän väliseen asiakassuhteeseen. Mikäli Asiakas on luonnollinen henkilö, tulee asiakkaan olla täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta.

2. Sopimuksen syntyminen

Sitova sopimus Myyjän ja Asiakkaan välillä syntyy, kun (i) Asiakas on tehnyt tilauksen Myyjän Palvelusta Myyjän verkkosivustolla ja Myyjä on käsitellyt tilauksen ja vahvistanut hyväksyvänsä sen, tai (ii) osapuolet ovat muutoin tehneet kirjallisesti tai sähköisesti allekirjoitetun sopimuksen. Asiakas hyväksyy nämä toimitus- ja käyttöehdot sekä Myyjän tietosuojaselosteen tekemällä tilauksen Palveluista ja rekisteröityessään käyttäjäksi sekä sitoutuu noudattamaan ehtoja koko sopimuksen voimassaolon ajan. Myyjällä on oikeus olla hyväksymättä Asiakkaan tilausta. Näitä ehtoja sovelletaan osapuolten väliseen sopimukseen koko sopimuksen voimassaoloajan.

3. Palvelujen sisältö

Myyjän tuottamat maksulliset Palvelut ovat lakimiehen laatimia asiakirjamalleja, dokumentteja, videoita, verkkokursseja, lakivalmennuksia ja muita oikeudellisia asiantuntijapalveluita. Myyjä vastaa siitä, että Palvelujen sisältö olennaisilta osin vastaa Myyjän Palvelua koskevia kuvauksia ja määrittelyjä. Palvelujen tarkempi sisältö on määritelty Myyjän verkkosivuilla.  

4. Muutokset ehtoihin ja Palveluihin

Myyjä varaa itselleen oikeuden tehdä aika ajoin muutoksia näihin ehtoihin ja Palveluihin. Myyjä tiedottaa olennaisista ehtojen ja Palvelujen muutoksista Myyjän verkkosivuilla ja/tai Käyttäjille sähköpostilla tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen tai Palvelun muuttamisen jälkeen Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia.

5. Palvelujen käyttö

Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Tekemällä sopimuksen Myyjän kanssa Asiakas saa rajatun, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Palveluun ja sen sisältämään aineistoon. Käyttöoikeus alkaa, kun Asiakas on tehnyt sopimuksen Palvelusta, luonut käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä suorittanut maksun ostamastaan Palvelusta.

Ellei toisin ole määritelty, Palvelun käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Pääsääntöisesti Palvelussa olevat asiakirjamallit ovat ladattavissa ja verkkokurssit ja -valmennukset katsottavissa Myyjän verkkopalvelussa 12 kuukauden ajan siitä, kun Asiakkaan käyttöoikeus alkoi. Asiakas vastaa siitä, että hän lataa mahdolliset ladattavat aineistot myöhempää käyttöä varten tuon ajan kuluessa.

Palveluun sisältyvien verkkokurssien, lakivalmennusten, testien ja videoiden käyttöoikeus on aina henkilökohtainen ja kuuluu tilauksen yhteydessä nimetylle käyttäjälle (”Käyttäjä”). Asiakkaan nimetty Käyttäjä ei voi näin ollen luovuttaa käyttöoikeuttaan näihin aineistoihin kenellekään toiselle, sillä näihin aineistoihin pääsee ainoastaan Käyttäjän oman sivun kautta Myyjän verkkopalvelussa.

Palveluun sisältyviä asiakirjamalleja, kuten sopimuspohjia, Asiakas saa käyttää vapaasti omassa sisäisessä liiketoiminnassaan ja voi myös muokata ja kopioida asiakirjoja. Asiakas ei voi kuitenkaan myydä Palveluja taikka siihen sisältyviä aineistoja ja asiakirjoja edelleen tai laittaa niitä muutoin yleisesti jakeluun tai saataville. Asiakas ei myöskään saa linkittää kirjautumista edellyttäviä Palveluihin sisältyviä verkkosivuja esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai muille sivustoille. Asiakas saa kuitenkin laittaa Palveluun sisältyviä asiakirjamalleja saataville ja ladattavaksi oman yrityksensä sisäverkkoon, edellyttäen että aineistot eivät tule tätä kautta julkiseen jakeluun.

Mikäli Asiakas on lakipalveluja harjoittava henkilö tai elinkeinonharjoittaja, saa Asiakas käyttää asiakirjamalleja ja Palveluja omassa liiketoiminnassaan omien asiakkaidensa hyväksi, mutta Asiakas ei saa ilman Myyjän nimenomaista suostumusta myydä, jälleenmyydä, jaella tai luovuttaa Palveluja tai niihin sisältyviä aineistoja edelleen taikka asettaa niitä muutoin yleisesti saataville. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta ottaa Palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.

Käyttäessään Myyjän vakiomuotoisia Palveluja, kuten Myyjän verkkopalvelusta ostettavia valmiita asiakirjamalleja ja verkkokursseja, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Palvelua ei ole millään tavalla räätälöity Asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvaksi.

Mikäli Myyjällä on syytä epäillä, että Käyttäjä tai Asiakas ei ole noudattanut näitä ehtoja, on Myyjällä oikeus poistaa Käyttäjän ja Asiakkaan käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Asiakkaalla ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai jo maksettujen maksujen palautukseen.

Kaikenlainen Myyjän Palvelujen ja niihin sisältyvien aineistojen myynti, jälleenmyynti ja jakelu liiketoimintatarkoituksessa on kiellettyä ilman Myyjän nimenomaista suostumusta.

6. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset

Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröintiä. Rekisteröinti tehdään ensimmäisen tilauksen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan tulee ilmoittaa pyydettävät tiedot Käyttäjästä ja Asiakkaasta. Asiakas vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat oikeita, tarkkoja ja totuudenmukaisia.

Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakas saa käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolla Käyttäjä pääse kirjautumaan omille sivuille Palvelussa sekä katsomaan ja lataamaan ostamiaan Palveluita ja niihin liittyviä aineistoja. Käyttäjätunnus on aina henkilökohtainen. Asiakas vastaa siitä, että se säilyttää sitä turvallisesti. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle eikä kenenkään toisen käyttäjätunnuksia saa itse käyttää. Mikäli Asiakas epäilee tai tietää että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Myyjälle. Myyjällä on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli Myyjä perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, Käyttäjä ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

7. Asiakkaan tuottama sisältö

Mikäli Asiakas tuottaa Palveluun sisältöä, omistaa asiakas immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tähän sisältöön. Myyjällä on kuitenkin oikeus käyttää Asiakkaan tuottamaa sisältöä Palvelun tuottamiseksi. Lisäksi Myyjällä on oikeus käyttää ja julkaista Asiakkaan tuottamia tietoja kootusti. Myyjä ei luovuta Asiakkaan tuottamaa sisältöä kolmansille osapuolille, ellei se ole tarpeen Palvelujen tuottamiseksi Asiakkaalle taikka Palvelujen yleiseksi kehittämiseksi, analysoimiseksi ja markkinoimiseksi, edellyttäen että Myyjä ei kuitenkaan paljasta Asiakkaan tuottamaa sisältöä sellaisenaan kenellekään ulkopuoliselle taikka että Asiakasta ei voida tunnistaa tiedosta. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus tuottaa sisältöä Palveluun ja myös sitoutuu puolustamaan Myyjää kolmansien vaateita vastaan. Myyjällä on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia Asiakkaan Palveluihin tuottamaa sisältöä.

8. Immateriaalioikeudet

Palvelut ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan Myyjälle tai muulle oikeudenhaltijalle. Palveluihin voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, jotka nekin kuuluvat Myyjälle. Käyttäjä saa vain näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttö-, muokkaus- ja kopiointioikeuden Myyjän tekijänoikeuksilla suojattuihin aineistoihin. Käyttäjällä on oikeus myös ottaa Palveluihin sisältyvistä aineistosta lainauksia ja käyttää niitä laatimissaan omissa materiaaleissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

9. Palvelussa annetut tiedot

Palvelujen sisältö on lakimiehen tuottamaa ja pohjautuu lähtökohtaisesti Suomen lainsäädäntöön tai muuhun sellaiseen lainsäädäntöön, joka Palvelussa on nimenomaisesti mainittu.

Vaikka Myyjä on suunnitellut Palvelut huolellisesti ja pyrkinyt varmistamaan, että Palveluissa annetut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, ei Myyjä anna takuuta siitä, että Palvelujen sisältämä tieto olisi virheetöntä, paikkansapitävää, täydellistä taikka ajantasaista.

Asiakas ja Käyttäjä vastaavat itse siitä, että Palvelut ja Palveluissa olevat aineistot soveltuvat heidän käyttötarkoitukseensa. Myyjä ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta. Asiakkaan ja Käyttäjän tulisi arvioida Palvelujen soveltuminen aiottuun käyttötarkoitukseen ennen Palvelun käyttöä. Asiakkaan vastuulla on myös arvioida se, onko Palveluissa annettu tieto ja aineisto riittävää Asiakkaan tarpeisiin nähden vai tulisiko Asiakkaan vielä hankkia asiantuntija-apua lakimieheltä.

10. Palvelun käytettävyys ja laitteistovaatimukset

Palvelujen käyttö Myyjän verkkosivustolla vaatii päätelaitetta (tietokone, tabletti tai älypuhelin), verkkoselainta (ja mahdollisesti muita ohjelmistoja, kuten MS Word ja PDF-tiedostojen lukija) sekä tietoliikenneyhteyttä. Palveluihin sisältyy usein myös ladattavia dokumentteja, jotka on mahdollista tallentaa offline-käyttöä varten.

Palveluihin sisältyvät ladattavat asiakirjat ovat yleensä word- tai pdf-muotoisia. Palveluissa on myös videoita, sisältösivuja ja verkkotestejä, joiden katselu tai suorittaminen edellyttää kirjautumista käyttäjän omalle sivulle Myyjän verkkosivustolla ja tietoliikenneyhteyttä.

Vaikka Palveluja on testattu useammalla eri selaimella ja päätelaitteella (tietokone, tabletti ja älypuhelin), ei Myyjä voi taata että Palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla selaimilla ja päätelaitteilla. Myyjä ei voi myöskään taata sitä, että Palvelu olisi aina keskeytyksettä saatavilla. Palvelu voi myös olla osittain sisällöltään ja toiminnoiltaan erilainen eri päätelaitteilla.

Käyttäjä vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on Palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet, verkkoselain ja ohjelmistot. Myyjä ei takaa, että Palvelua voidaan käyttää Käyttäjän päätelaitteella, verkkoselaimella, ohjelmistoilla taikka tietoliikenneyhteyksillä.

Myyjä ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päivitysten, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista. Myyjä ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta.

11. Vastuunrajoitus

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja riskillään ja Palvelu on Asiakkaan käytettävissä “sellaisena kuin se on”. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjän vahingonkorvausvastuun ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on Asiakkaan Palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa sopimusrikkomusta edeltäneen 6 (kuuden) kuukauden aikana. Myyjä ei myöskään ole Asiakkaalle vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka Myyjän sopimusrikkomuksesta. Myyjä ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista. Tätä Myyjän vastuunrajausehtoa sovelletaan vain siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

Myyjän vakiomuotoisten digitaalisten sisältöjen, kuten valmiin asiakirjamallin, verkkokurssin ja lakivalmennuksen, tilaaminen ja toimittaminen Asiakkaalle ei muodosta oikeudellista neuvoa taikka toimeksiantosuhdetta Myyjän ja Asiakkaan välille. Oikeudellinen toimeksiantosuhde syntyy ainoastaan silloin, kun Myyjän ja Asiakkaan välillä tehdään erillinen toimeksiantosopimus.

12. Tietosuojakäytäntö

Asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen on Myyjälle tärkeää. Myyjän kulloinkin voimassaoleva tietosuojaseloste on saatavilla ja nähtävillä osoitteessa: https://lakius.fi/tietosuojaseloste.

13. Palvelujen hinnat ja toimitusehdot

Palveluiden kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan hinnastossa tai jokaisen Palvelun omalla tuotesivulla. Ellei toisin ilmoitettu, kaikki esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja ja arvonlisävero lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnaston muutoksiin. Käyttöoikeus Palveluun siirtyy Asiakkaalle sen jälkeen, kun Asiakas on suorittanut maksun. Palvelut voidaan maksaa vain kulloinkin Myyjän hyväksymillä maksutavoilla. Palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun Asiakkaan käyttäjätunnuksille on luotu käyttöoikeudet Palveluun ja Asiakas voi aloittaa Palvelun käytön.

Palveluihin sisältyvät asiakirjamallit, verkkokurssit, lakivalmennukset ja lakiprojektit hinnoitellaan lähtökohtaisesti kiinteähintaisina, ellei Palvelun yhteydessä ole toisin määritelty.

Jatkuvan lakituen Palvelut (LAKIUS Firman Juristi) sisältävät kiinteän kuukausimaksun, joka oikeuttaa Asiakkaan saamaan kuukausimaksuun sisältyvät Palvelut. Mikäli Asiakas tarvitsee sellaisia lisäpalveluja joita kuukausimaksu ei kata, laskutetaan lisätyöt joko tuntihinnoitteluna taikka kiinteähintaisena projektityönä, mikäli osapuolet näin sopivat.

Tuntiperusteisessa hinnoittelussa sovelletaan 250 euron (alv. 0%) tuntihintaa. Mikäli Asiakkaalla on voimassaoleva jatkuvan lakituen sopimus, sovelletaan tuntiperusteisessa hinnoittelussa alennettua 200 euron (alv. 0%) tuntihintaa.

14. Maksuvaihtoehdot

Kiinteähintaiset Myyjän verkkosivustolta ostettavat Palvelut maksetaan tilauksen yhteydessä luottokortti- tai verkkopankkimaksulla, jossa maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj. Mikäli Asiakas on yritys tai muu oikeushenkilö, voi Palvelut maksaa myös yrityslaskulla. Maksutapavalinta tehdään tilauksen yhteydessä. Jatkuvan lakituen Palvelut (LAKIUS Firman Juristi) maksetaan laskulla ja palvelut laskutetaan kuukausittain.

Laskulla maksamisesta

Mikäli Asiakkaana oleva yritys tai muu oikeushenkilö valitsee maksutavaksi laskun, toimittaa Myyjä yleensä tilausta seuraavana arkipäivänä laskun Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Ellei toisin ole sovittu, lasku erääntyy maksettavaksi seitsemän (7) päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Erääntyneiden laskujen viivästyskorko on voimassaolevan lain mukainen (tai soveltuvan säännöksen puuttuessa 8 % vuodessa).

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun Myyjälle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Palvelun Myyjään.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

15. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tähän sopimukseen ja Palvelujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintasäännökset.

Myyjän ja Asiakkaan väliset Palvelua ja tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli Palvelun Asiakas katsotaan Kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

16. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus Palveluista on voimassa toistaiseksi, kunnes sopimus irtisanotaan tai se muutoin päättyy tämän kappaleen ehtojen mukaisesti.

Sopimus (ja käyttöoikeus) kiinteähintaisesta valmiista palvelupaketista, kuten asiakirjamallista, verkkokurssista ja lakivalmennuksesta, on lähtökohtaisesti voimassa 12 kuukautta sopimuksen syntymisestä, ellei Palvelun määrittelyissä ole toisin määrätty.

Sopimus lakiprojektista on voimassa määräajan kunnes molemmat osapuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa, ellei Palvelun määrittelyissä ole toisin määrätty.

Jatkuvan lakituen Palvelut (LAKIUS Firman Juristi) ovat voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa kirjallisella irtisanomisilmoituksella 2 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus taikka muutoin rajata Palvelun käyttöoikeuksia tai sisältöä milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana mikäli Myyjä katsoo sen perustelluksi. Mikäli Myyjä irtisanoo sopimuksen edellä kuvatulla tavalla, ei Myyjä ole millään tavalla korvausvelvollinen Asiakkaalle.

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus toisen osapuolen olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen ilmoittamalla sopimuksen purkamisesta sopimusta rikkoneelle osapuolelle.

Sopimuksen päättyessä päättyy myös Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen. Mikäli sopimus ei ole päättynyt siitä syystä että Myyjä on purkanut sopimuksen Asiakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen, säilyttää Asiakas käyttöoikeutensa palvelusta lataamiinsa asiakirjoihin sopimuksen päättymisestä huolimatta.

17. Etämyynti ja peruuttamisoikeus (kuluttaja-asiakkaat)

Tämä kappale koskee vain sellaista Asiakasta, joka katsotaan kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että yritysasiakkailla ei ole Palvelun tilauksen peruuttamisoikeutta.

Kuluttajansuojalaki määrittelee edellytykset kuluttaja-asiakkaan oikeudelle peruuttaa etämyyntitilaus 14 päivän kuluessa. Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen osalta, jollaiseksi myös Myyjän Palvelut katsotaan (mm. verkkokurssit, ladattavat asiakirjat), 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista.

Tekemällä sopimuksen Myyjän kanssa Palveluista, Asiakas samalla antaa suostumuksensa siihen, että Palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun Asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Palveluun ja Asiakas voi aloittaa Palvelun käytön.

18. Yleiset ehdot

Ylivoimainen este. Jos näissä ehdoissa mainittujen tai Asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta Myyjästä riippumattomasta syystä (force majeure) johtuen ole mahdollista, Myyjä vapautuu velvoitteistaan ilman korvausvastuuta Asiakkaalle velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi.

Ehdon pätemättömyys. Mikäli joku näiden ehtojen kohta todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, katsotaan kyseinen kohta poistetuksi näistä ehdoista ilman, että se vaikuttaa näiden ehtojen muiden kohtien pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Sopimuksen, oikeuksien ja velvollisuuksien siirto. Myyjä voi perustellusta syystä siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman Asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan, mukaan lukien Palvelun käyttöoikeus, ilman Myyjän etukäteistä kirjallista suostumusta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

Koko sopimus. Nämä ehdot yhdessä tilauksen kanssa muodostavat Asiakkaan ja Myyjän välisen koko sopimuksen koskien Palveluiden käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän Asiakkaan ja Myyjän välillä liittyen Palveluiden käyttöön.

Referenssit. Ellei toisin sovita, Myyjä varaa oikeuden nimetä Palveluitaan käyttävät tahot (kuten yrityksen nimi ja/tai logo) asiakkainaan markkinointimateriaalissa, kuten verkkosivustolla. Mikäli Myyjällä on syytä olettaa että Asiakas ei tahtoisi asiakassuhdetta koskevan tiedon tulevan julkiseksi, pyytää LAKIUS Oy kuitenkin etukäteistä lupaa Asiakkaan nimen käyttämiseen.

19. Yhteydenotot

Mikäli sinulla on näitä ehtoja taikka Palvelujen käyttöä koskevia kysymyksiä, ota ystävällisesti yhteyttä meihin:

LAKIUS Oy
Y-tunnus: 2775970-3, ALV-numero: FI27759703
Postiosoite: Dagmarinkatu 11 A 1, 00100 Helsinki
Villy Lindfelt
Puhelin: 044 2358 211
Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi

LAKIUS OY:N YLEISET TOIMEKSIANTOEHDOT

Voimassa 1.1.2017 alkaen toistaiseksi.

LAKIUS Oy tarjoaa oikeudellisia konsultointipalveluja asiakkaille näitä yleisiä toimeksiantoehtoja noudattaen. Ehtoja sovelletaan kaikkiin toimeksiantoihin, joissa asiakkaalle tarjotaan ja toimitetaan asiakaskohtaisia oikeudellisia konsultointipalveluja, ellei asiakkaan kanssa ole yksittäistapauksessa joltakin osin kirjallisesti erikseen toisin sovittu. Mikäli asiakkaalle tarjotaan LAKIUS Oy:n vakiomuotoisia oikeudellisia palvelutuotteita, kuten LAKIUS Oy:n verkkosivuilta ostettavia asiakirjamalleja, verkkokursseja ja lakivalmennuksia ja muita digitaalisia sisältöjä, tulee niiden osalta sovellettavaksi LAKIUS Oy:n yleiset toimitus- ja käyttöehdot. Mikäli asiakkaalle tarjotaan ja toimitetaan sekä vakiomuotoisia palvelutuotteita että asiakaskohtaisia oikeudellisia konsultointipalveluja (kuten LAKIUS Plus -asiakirjapaketit), sovellettavaksi tulee soveltuvin osin sekä nämä toimeksiantoehdot että LAKIUS Oy:n yleiset toimitus- ja käyttöehdot.   

LAKIUS Oy:n oikeudelliset konsultointipalvelut on lähtökohtaisesti suunnattu yritys- ja yhteisöasiakkaille ja ne kohdistuvat yleensä liiketoimintaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tästä syystä näitä yleisiä toimeksiantoehtoja ei ole laadittu erityisesti kuluttaja-asiakkaita silmällä pitäen. Jos kuitenkin teemme yksityishenkilö-asiakkaan kanssa muuhun kuin hänen elinkeinotoimintaansa liittyvän toimeksiannon, näitä yleisiä toimeksiantoehtoja sovelletaan siinä laajuudessa kuin pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muista pakottavista määräyksistä ei muuta johdu.

LAKIUS Oy:llä on oikeus halutessaan muuttaa näitä yleisiä toimeksiantoehtoja. Muutokset tulevat voimaan, kun muutetut ehdot on julkaistu LAKIUS Oy:n verkkosivuilla. Muutettuja ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen syntyneisiin toimeksiantosopimuksiin.

Sopimuksen syntyminen

Sitova toimeksiantosopimus syntyy, kun (i) asiakas on tehnyt LAKIUS Oy:n verkkosivuilla tilauksen sellaisista oikeudellisista konsultointipalveluista, joihin näitä toimeksiantoehtoja sovelletaan, ja LAKIUS Oy on käsitellyt tilauksen ja vahvistanut sen asiakkaalle, (ii) LAKIUS Oy ja asiakas ovat tehneet sähköisesti tai kirjallisesti allekirjoitetun toimeksiantosopimuksen, tai (iii) asiakas on muutoin, esimerkiksi sähköpostitse, tehnyt tilauksen oikeudellisista konsultointipalveluista ja LAKIUS Oy on tilauksen hyväksynyt.

Palvelut

LAKIUS Oy:n toimittamien palveluiden sisällöstä ja laajuudesta sovitaan erikseen kunkin toimeksiannon yhteydessä, mutta tavanomaisesti ne rajoittuvat yksinomaan oikeudelliseen neuvontaan niihin oikeudenaloihin liittyen, jotka kuuluvat LAKIUS Oy:n osaamisalueisiin. Palveluihimme ei kuulu taloudellinen, kirjanpidollinen, ympäristöasioita koskeva neuvonta eikä veroneuvonta, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Neuvomme koskee lähtökohtaisesti ainoastaan Suomen lainsäädäntöä, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Muuhun kansallisen lainsäädäntöön perustuva neuvonta pohjautuu ainoastaan LAKIUS Oy:n yleiseen kokemukseen, joten näitä ei tule katsoa oikeudelliseksi neuvonnaksi. Palveluidemme tarkoituksenmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi asiakkaan tulee antaa LAKIUS Oy:lle kaikki olennaiset tiedot toimeksiantoon liittyen sekä annettuja tietoja koskevat muutokset.

Viestintä asiakkaan kanssa

LAKIUS Oy pitää yhteyttä asiakkaaseen ensisijaisesti sähköpostitse tai muita sähköisiä viestintäkeinoja käyttäen. LAKIUS Oy ei kuitenkaan vastaa sähköpostien perilletulosta. Tärkeissä ja kiireellisissä asioissa asiakkaan tulisi sähköpostin ohella ottaa yhteyttä LAKIUS Oy:n lakimieheen myös puhelimitse tai tekstiviestitse.

Esteellisyys

LAKIUS Oy:llä on oikeus kieltäytyä toimeksiannosta, myös toimeksiantosopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli toimeksianto voisi aiheuttaa eturistiriitaa toisen sellaisen asiakkaan kanssa, joka on toimeksiantosuhteessa LAKIUS Oy:n. Asiakkaan tulee antaa LAKIUS Oy:lle pyydettäessä riittävät tiedot, jotta LAKIUS Oy voi arvioida voiko se vastaanottaa toimeksiannon.

Henkilötiedot

LAKIUS Oy käsittelee henkilötietoja sovellettavien lakien mukaisesti muun muassa toimeksiannon hoitamisen yhteydessä, asiakassuhteen hoidossa sekä markkinointitarkoituksissa. Henkilöillä, joiden henkilötietoja LAKIUS Oy käsittelee, on sovellettavien lakien mukaisesti oikeus saada tietoa LAKIUS Oy:n käsittelemistä henkilötiedoista ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista rekisteristä sekä oikeus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointia. Asiakas myös hyväksyy sen, että henkilötietoja saatetaan luovuttaa EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, mikäli esimerkiksi LAKIUS Oy:n palveluntarjoajan palvelimet sijaitsevat sellaisessa maassa. LAKIUS Oy toimii rekisterinpitäjänä toimeksiantojen sekä toimeksiantotiedustelujen yhteydessä tietoonsa tulleiden henkilötietojen osalta. Henkilötietoja voidaan täydentää hakemalla lisätietoja yksityisistä tai julkisista rekistereistä tai muista ulkoisista lähteistä. Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä LAKIUS Oy:n, info@lakius.fi tai 044 2358 211.

Immateriaalioikeudet

Toimeksiannon työn tuloksina syntyneet tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat LAKIUS Oy:n omaisuutta, mutta asiakas saa oikeuden käyttää niitä toimeksiannon mukaiseen tarkoitukseen omassa toiminnassaan.

Salassapito

LAKIUS Oy käsittelee kaikkia asiakkaitaan koskevia tietoja luottamuksellisina eikä käytä niitä muuhun kuin toimeksiannon tarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen. LAKIUS Oy ei ilmaise asiakasta koskevia luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille, ellei pakottava lainsäädäntö sitä edellytä. Jos LAKIUS Oy käyttää ulkopuolisia neuvonantajia toimeksiannon hoitamisen yhteydessä, LAKIUS Oy varaa oikeuden luovuttaa näille tahoille toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Salassapitovelvollisuudesta huolimatta LAKIUS Oy voi olla lain nojalla velvollinen antamaan viranomaisille tietoja liittyen rahanpesuun ja terrorismiin sekä tietyntyyppisten rikosten selvittelyyn ja asiakas myös hyväksyy tämän.

Arkistointi

LAKIUS Oy säilyttää asiakirjat ja muut aineistot lähtökohtaisesti vain sähköisessä muodossa. Tiedot saatetaan tallentaa myös tietoturvallisesti LAKIUS Oy:n käyttämään pilvitallennuspalveluun. Mikäli LAKIUS Oy:n hallussa on alkuperäisiä asiakkaalle kuuluvia asiakirjoja, palautetaan ne asiakkaalle postitse.

Referenssit

Ellei toisin sovita, LAKIUS Oy varaa oikeuden nimetä palveluitaan käyttävät tahot (kuten yrityksen nimi ja/tai logo) asiakkainaan markkinointimateriaalissa, kuten verkkosivustolla. Mikäli LAKIUS Oy:llä on syytä olettaa että asiakas ei tahtoisi asiakassuhdetta koskevan tiedon tulevan julkiseksi, pyytää LAKIUS Oy kuitenkin etukäteistä lupaa asiakkaan nimen käyttämiseen.

Hinnat ja veloitusperusteet

Ellei toisin ole sovittu, LAKIUS Oy:n palkkio perustuu toimeksiannon vastaanottamisen hetkellä voimassa olevaan hinnastoon. Palkkion määräytymiseen voivat vaikuttaa myös toimeksiannon kiireellisyys, haastavuus, toimeksiantoon sisältyvät riskit ja saavutetut tulokset. LAKIUS Oy pyrkii lähtökohtaisesti hinnoittelemaan lakiprojektit kiinteähintaisina projekteina.

Jatkuvan lakituen Palvelut (LAKIUS Firman Juristi) sisältävät kiinteän kuukausimaksun, joka oikeuttaa asiakkaan saamaan kuukausimaksuun sisältyvät palvelut. Mikäli asiakas tarvitsee sellaisia lisäpalveluja joita kuukausimaksu ei kata, laskutetaan lisätyöt joko aikaveloitusperusteisesti taikka kiinteähintaisena projektityönä, mikäli osapuolet niin sopivat.

Mikäli palvelun hinnoittelu on aikaperusteista, pienin laskutettava aikayksikkö on 0,25 tuntia.

LAKIUS Oy veloittaa erikseen toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvat kohtuulliset ulkoiset kulut todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaisesti, kuten matkakulut, viranomaismaksut ja rekisteröintimaksut. LAKIUS Oy:llä on oikeus pyytää asiakkaalta ennakkoa määrältään merkittävistä kuluista, mikäli kulut ovat tarpeellisia toimeksiannon hoitamiseksi.

Ellei toisin sovita, LAKIUS Oy laskuttaa palvelut kuukausittain jälkikäteen. Maksuaika on seitsemän (7) päivää laskun päiväyksestä. Lakiprojektit voidaan laskuttaa myös projektin päätyttyä. Arvonlisävero lisätään laskuun soveltuvan verolainsäädännön mukaisesti. Erääntyneiden laskujen viivästyskorko on voimassaolevan lain mukainen (tai soveltuvan säännöksen puuttuessa 8 % vuodessa).

Etämyynti ja peruuttamisoikeus (koskee ainoastaan kuluttaja-asiakkaita)

Kuluttajansuojalaki määrittelee edellytykset kuluttaja-asiakkaan oikeudelle peruuttaa etämyyntitilaus 14 päivän kuluessa. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Tekemällä toimeksiantosopimuksen LAKIUS Oy:n kanssa, asiakas samalla antaa suostumuksensa siihen, että palveluiden toimittaminen katsotaan aloitetuksi heti sopimuksen voimaantulosta.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Mikäli toimeksiannolle ei ole sovittu kiinteää määräaikaista voimassaoloa (lakiprojektit) eikä asiakkaan kanssa ole tehty sopimusta jatkuvasta lakituesta (LAKIUS Firman Juristi -palvelut), voi asiakas päättää toimeksiannon milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti LAKIUS Oy:lle.

Sopimukset lakiprojekteista, joissa on määritelty suoritettavaksi tietyt palvelutehtävät, ovat lähtökohtaisesti voimassa sovitun määräajan tai kunnes osapuolet ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa, ellei toisin ole sovittu.

Ellei toisin ole sovittu, sopimus jatkuvan lakituen palveluista (LAKIUS Firman Juristi) on sopijapuolen irtisanottavissa toimittamalla kirjallinen irtisanomisilmoitus toiselle sopijapuolelle vähintään kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

LAKIUS Oy:llä on aina oikeus päättää sopimus, ellei asiakas ole maksanut laskua eräpäivään mennessä. LAKIUS Oy:llä on myös oikeus päättää sopimus kirjallisella irtisanomisilmoituksella, mikäli asiakkaasta johtuvasta syystä toimeksiannon toteuttaminen muodostuu LAKIUS Oy:lle kohtuuttoman vaikeaksi (esim. asiakas ei anna pyydettyjä tietoja, esittää totuudenvastaisia asioita, osapuolten luottamussuhde järkkyy tai muutoin asiakas laiminlyö yhteistyölvelvoitteensa).

Toimeksiannon päättämisen yhteydessä asiakkaalla on velvollisuus maksaa palkkio LAKIUS Oy:n toimittamista palveluista toimeksiannon päättämiseen asti, maksaa avoimet maksamattomat laskut sekä korvata toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut.

Vaatimusten esittäminen ja vastuunrajoitus

Mahdolliset toimeksiantosuhdetta koskevat korvausvaatimukset on esitettävä LAKIUS Oy:lle kirjallisesti 12 kuukauden kuluessa oikeudellisen neuvon antamisesta tai siitä, kun toimeksiannon voidaan katsoa päättyneen, riippuen siitä, kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.

Siltä osin kuin LAKIUS Oy:n toimittamat palvelut katsotaan kuuluvan LAKIUS Oy:n varallisuus vastuuvakuutuksen soveltamisalan piiriin, LAKIUS Oy:n toimeksiannon hoitamiseen liittyvä yhteenlaskettu enimmäisvastuu on rajoitettu kahteensataan tuhanteen euroon (200,000 €). Mikäli LAKIUS Oy:n toimittamien palvelujen ei katsota kuuluvan varallisuusvastuuvakuutuksen soveltamisalan piiriin, on LAKIUS Oy:n yhteenlaskettu enimmäisvastuu rajoitettu siihen summaan, jonka asiakas on palveluista maksanut. LAKIUS Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle annetun neuvonnan tai laadittujen asiakirjojen käyttämisestä muuhun kuin niiden alkuperäiseen tarkoitukseen. LAKIUS Oy:n toimeksiannon hoitamisessa tuotetut palvelut on tarkoitettu vain asiakkaalle, eikä LAKIUS Oy:llä ole vastuuta kolmansia osapuolia kohtaan. LAKIUS Oy ei ole vastuussa sellaisesta työstä, jonka se on toimeksiantoa varten hankkinut ulkopuoliselta neuvonantajalta. LAKIUS Oy:n vastuusta asiakasta kohtaan vähennetään se määrä, jonka asiakas saa tai olisi oikeutettu saamaan korvauksena vakuutuksesta tai jonkin muun sopimuksen osapuolena taikka muun korvauksen tai hyvityksen edunsaajana.

LAKIUS Oy ei milloinkaan vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä eikä myöskään kolmansien osapuolten vaatimuksista.

LAKIUS Oy:n osakas tai työntekijä ei ole henkilökohtaisessa vastuussa toimeksiannon hoitamisesta. Asiakas sitoutuu siihen, että se ei nosta kannetta yksittäisiä osakkaita tai työntekijöitä vastaan, paitsi tilanteissa, joissa siihen on pakottavan lainsäädännön mukaan oikeus.

LAKIUS Oy:llä on vastuuvakuutus If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

LAKIUS Oy:n ja asiakkaan väliseen toimeksiantosuhteeseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännöt ja periaatteet.

LAKIUS Oy:n ja asiakkaan väliset toimeksiantosopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli asiakas katsotaan Kuluttajansuojalaissa tarkoitetuksi kuluttajaksi, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

LAKIUS Oy
Postiosoite: Dagmarinkatu 11 A 1, 00100 Helsinki
Puh: 044 2358 211, Sposti: info@lakius.fi
Y-tunnus: 2775970-3, ALV-numero: FI27759703