Työsopimus

11.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Työsopimus on yrityksen tärkeimpiä sopimuksia

Oletko palkkaamassa työntekijää? Tiedätkö mitä ehtoja työsopimuksessa pitää olla ja kannattaa olla? Työsopimus on yksi yrityksen, ja myös yksityishenkilön, tärkeimmistä sopimuksista. Se kannattaakin tehdä huolella.

Työsopimus ei kuitenkaan ole määrämuotoinen sopimus, eli se voidaan sitovasti solmia suullisesti, kirjallisesti, sähköisesti tai jopa ”hiljaisesti”, mikäli työnantaja sallii työntekijän tekevän työtä lukuunsa.

Laki ei siis vaadi kirjallista työsopimusta. Mikäli työsopimusta ei tehdä kirjallisesti, työnantajalla on kuitenkin lain mukaan velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista. Tästäkin syystä suositeltavaa on, että sopimus tehdään aina kirjallisesti.


Miten tehdä työsopimus? Lataa täältä asiakirjamallin tueksi Lakiuksen 23-sivuinen opas työsopimuksen tekemiseen ja muokkaamiseen. Ei edellytä rekisteröintiä. Lataa opas >>


Vinkki rekrytointitilanteita koskien

”Rekrytointitilanteessa on erityisen tärkeää muistaa se, että työsopimus voi syntyä sitovasti jo suullisesti. Tämä tarkoittaa, että sopimus voi syntyä jo jopa haastattelu-
tilanteessa, ellei 
työnhakijalle selkeästi ilmaista että sopimuksen syntyminen edellyttää kirjallista sopimista. Tämä onkin hyvä ottaa tavaksi, eli ilmaista työnhakijalle selkeästi jo työhaastattelussa, että sopimus syntyy vasta kun kirjallinen sopimus on allekirjoitettu.”

-Villy Lindfelt, lakimies, LAKIUS Oy


Lakiuksen työsopimuspaketilla saat:

  1. Työsopimusmalli. Lakimiehen laatiman muokattavissa olevan työsopimusmallin word-muodossa. Sopimus sisältää lain vaatimat minimiehdot sekä myös mallilausekkeet muista sellaisista ehdoista, joita usein kannattaa harkita työsopimukseen sisällytettäväksi.

Keskeiset työsopimustyypit

  • Toistaiseksi voimassaoleva. Toistaiseksi voimassaoleva työsopimus on irtisanottavissa irtisanomisaikaa noudattaen. Toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen irtisanomisessa on kuitenkin noudatettava työsopimuslaissa määriteltyjä päättämisperusteita.
  • Määräaikainen. Mikäli työsopimus tehdään määräaikaisena työnantajan aloitteesta, on siihen oltava laissa vaadittava perusteltu syy. Määräaikainen työsopimus on mahdollista vain purkaa kesken kauden, ellei sopimuksessa ole irtisanomisehtoa. Määräaika voi olla tietty kalenteriaika tai se voi olla esimerkiksi sidottu tehtävän tai projektin suorittamiseen.
  • Sekamuotoinen. Sekamuotoinen työsopimus on määräaikainen sopimus, joka voidaan irtisanoa sopimuskauden aikana. Sopimuksessa on kuitenkin oltava tästä selkeä ehto.

Kun määräaikainen työsopimus päättyy

”Määräaikaisia työsopimuksia solmittaessa on hyvä muistaa yksi asia, joka liittyy määräaikaisen työsuhteen päättymiseen. Jos annat työntekijän jatkaa työskentelyä määräajan päätyttyä, työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi, ellet ole tehnyt uutta määräaikaista sopimusta.”

-Villy Lindfelt, lakimies, LAKIUS Oy

 


Asiakirjojen laatija

Asiakirjan on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Lakius Työsopimus

Työsopimus - malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Työsopimus – malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit

Ladattavat asiakirjamallit