Työnantajan asiakirjat

1550€ (alv 0%)

Kuvaus

Työnantajan asiakirjat

Henkilöstön palkkaamiseen ja henkilöstöhallintoon liittyy paljon juridista dokumentaatiota, jota joko pitää olla laadittuna tai on hyvä olla laadittu. Juridisen dokumentaation, kuten työsopimusten ja työtodistusten sisältöä, on myös lailla säännelty. Sopimusvapaus ei ole rajoittamatonta, vaan asioita sääntelee sekä työoikeudelliset säännökset että soveltuvan työehtosopimuksen ehdot. Autamme yritystäsi laatimaan keskeiset pakolliset työnantajan asiakirjat, ohjeistamme niiden käytön ja autamme tekemään asioissa ne valinnat, joita yrityksesi kannattaa tehdä. Mistä asioista olisi esimerkiksi hyvä sopia teknologia- ja asiantuntijapalveluyrityksen työsopimuksissa? Entä etätyöntekijän kanssa? Autamme laatimaan yrityksellesi eri tilanteisiin soveltuvat asiakirjat.


“Jos ajatellaan compliance-asioita, niin tilastojen valossa suurin todennäköisyys ristiriidoille on nimenomaan HR-asioissa. Tämä johtuu varmasti usein siitä, että ei vain ymmärretä toimia oikein. Itse olen tätäkin pyrkinyt lähestymään positiivisen kautta, sillä olin itse esimies ennen kuin olin lakimies. Koin, että juridinen koulutus teki minusta paremman esimiehen kun osasin vastata paremmin kysymyksiin ja palvella ihmisiä paremmin.”

– Villy Lindfelt, lakimies, LAKIUS Oy


Tyypillisiä HR-dokumentaatioon liittyviä haasteita:

 • Yrityksessä on esimiehiä, mutta niillä ei ole HR-dokumentaatioon liittyviä työkaluja
 • Puutteita jopa lain minimivaatimusten täyttämisessä dokumentaation osalta
 • Ei ymmärretä riittävästi esim. millaisia ehtoja yrityksen kannalta olisi hyvä sisällyttää työ- ja johtajasopimuksiin ja miten nämä sopimukset eroavat toisistaan — tämä voi kostautua myöhemmin, jos yhtiö on esimerkiksi yrityskaupan kohteena tai siihen tulee uusia sijoittajia mukaan

Saat kiinteään hintaan:

Lakiuksen HR-asiakirjapaketilla tarkastamme, päivitämme ja tarvittaessa laadimme yrityksellesi soveltuvat:

 • Työ- ja etätyösopimuspohjat
 • Johtaja- ja toimitusjohtajasopimuspohjat
 • Työtodistuspohjat
 • Sosiaalisen median ohjeistus
 • Tietosuojaohjeistus henkilöstön ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyyn
 • Tietosuojaseloste ja ohje sen käyttöön
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Koulutussuunnitelma
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Työsuhdekeksintöohje (tarvittaessa)
 • Ohje työsuhteen päättymistilanteisiin

Palveluista vastaava lakimies

Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.) on lakimies ja LAKIUS Oy:n perustaja. Ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Kysyttävää työoikeudellisissa asioissa? Ota rohkeasti yhteyttä.

Miten voimme auttaa?

Tietosuojaseloste

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit