Toimitusjohtajasopimus

29.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Toimitusjohtajasopimus selkeyttää pelisäännöt

Toimitusjohtajasopimus on sopimus, joka tehdään osakeyhtiön (tai osuuskunnan) ja toimitusjohtajan välillä. Tärkeä seikka ymmärtää on se, että kyse ei ole työsopimuslain alaisesta työsopimuksesta. Toimitusjohtaja on osakeyhtiön toimielin. Tälläkin hetkellä Suomessa on kuitenkin suuri määrä toimitusjohtajia, jotka työskentelevät ilman kirjallista toimitusjohtajasopimusta. Koska sopimussuhteen ehdot eivät ole johdettavissa lainsäädännöstä samalla tavoin kuin työsuhteisella työntekijällä, kirjallisen sopimuksen merkitys on erityisen tärkeä.

Toimitusjohtajasopimuksella sovitaankin yleensä aika yksityiskohtaisesti myös sellaisista asioista, jotka työsuhteessa oleva työntekijä saa edukseen suoraan lain tai soveltuvan työehtosopimuksen perusteella.

Toimitusjohtajan intressissä onkin sopia riittävästä palkka-, työsuhde- ja irtisanomisturvasta, jota sillä ei ilman sopimusta ole. Yritys taas haluaa varmistaa, että osapuolten pelisäännöt ovat selkeät, irtisanomisehdot joustavat ja yrityksen oikeudet ja edut tulevat muutoinkin turvatuksi sopimuksen päättymistilanteessa.


Lähes kaikesta voi sopia

Toimitusjohtajasopimuksia koskee erittäin laaja sopimusvapaus juuri siitä syystä, että työlainsäädäntö ei tule sovellettavaksi sopimukseen. Käytännössä sopimusvapautta rajoittaa osakeyhtiölain säännökset toimitusjohtajan vastuista ja oikeustoimilain 36 § ja 38 § koskien kohtuuttomia sopimusehtoja ja kilpailukieltoa. Laaja sopimusvapaus taas tarkoittaa sitä, että se mistä sovitaan myös sitoo osapuolia. 

Vaikka sopimusvapaus on laaja, ei ole tavallista sopia ihan kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Yleensä sopimukseen joudutaan kirjaamaan myös niitä asioita, jotka muutoin johdettaisiin suoraan työlaeista. Eli toimitusjohtajasopimukset ovatkin usein työsopimuksia pidempiä ja yksityiskohtaisempia.

-Villy Lindfelt, lakimies, LAKIUS Oy:n perustaja


Lakiuksen toimitusjohtajasopimuspaketilla saat:

Toimitusjohtajasopimusmalli. Lakimiehen laatima muokattavissa oleva suomenkielinen toimitusjohtajasopimusmalli word-muodossa.

Sopimusopas. Käytännönläheinen ja selkokielinen 22-sivuinen opas toimitusjohtajasopimuksen tekemiseen ja muokkaamiseen ehtokohtaisine vinkkeineen.

 


Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Lakius Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimus - malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Toimitusjohtajasopimus – malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yrityskohtaiset juridiset koulutukset

Räätälöidyt palvelut