Salassapitosopimus (sopimuspaketti)

32.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Salassapitosopimus suojaa yrityksesi aineetonta omaisuutta

Salassapitosopimus on edullinen tapa suojata yrityksesi luottamuksellista tietoa.

Sopimuksen idea on, että sopimuksen perusteella toinen tai molemmat sopijapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä toiselta saatua luottamuksellista tietoa muuhun kuin sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen ja olemaan luovuttamatta tietoa kenellekään muulle. Tätä velvoitetta voidaan korostaa jopa sanktioin, esimerkiksi sopimussakolla.

Jos olet esimerkiksi kehittämässä tai lanseeraamassa uutta tuotetta, palvelua tai liiketoimintaa, salassapitosopimuksen tulisi ehdottomasti kuulua työkalupakkiisi.

Erityisesti kahden yrityksen välisessä liikesuhteessa laki tarjoaa vain rajallista suojaa liikesalaisuuksille, joten sopimus tapa turvata yrityksen aineetonta omaisuutta.


Miten tehdä hyvä salassapitosopimus? Lataa täältä asiakirjamallin tueksi Lakiuksen 19-sivuinen opas salassapitosopimuksen tekemiseen ja muokkaamiseen. Ei edellytä rekisteröintiäLataa opas >>


Lakiuksen salassapitosopimuspaketilla saat:

  • Neljä sopimusmalliasiakirjaa. Lakimiehen laatimat muokattavissa olevat salassapitosopimusmallit word-muodossa, sekä suomeksi että englanniksi, yhteensä neljä eri sopimusmallia. Pakettiin kuuluu sekä yksipuolinen että molemminpuolinen sopimusmalli (suomeksi ja englanniksi), eli saat yleisimmin liikesuhteissa käytettävät mallisopimukset.

Milloin kannattaa tehdä salassapitosopimus:

  • Haluat antaa liiketoimintaasi koskevaa luottamuksellista tietoa liikekumppanillesi, mutta et halua että kumppanisi käyttää tietoa muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen tai että kumppanisi ilmaisee tiedon jollekin toiselle.
  • Et ole vielä edes liikesuhteessa toiseen yritykseen, mutta esimerkiksi tarjouksen laatiminen edellyttää luottamuksellisen tiedon paljastamista tarjouksen tekevälle yritykselle.
  • Haluat jakaa liiketoimintakumppanillesi tietoa esimerkiksi kesken tuotekehitysprojektin ja haluat samalla varmistaa, että et menetä mahdollisuutta tehdä patenttihakemusta tai rekisteröidä muuta immateriaalioikeutta.

Tyypillisimmin käytetyt salassapitosopimukset:

  • Yksipuolinen. Sopimus, jossa vain toinen sopimusosapuoli sitoutuu sopimuksessa määriteltyihin salassapitovelvoitteisiin. Toimiva malli esimerkiksi silloin, jos vain toinen osapuoli tulee luovuttamaan luottamuksellista tietoa.
  • Molemminpuolinen. Sopimus, jossa salassapitovelvoitteet sitovat molempia sopimusosapuolia. Käytetään yleensä silloin, kun kumpikin aikoo luovuttaa luottamuksellista tietoa.
  • Työntekijän salassapitosopimus. Salassapitosopimus, jossa sopijapuolina työnantajayritys ja työntekijä. Sopimus tehdään tehostamaan lain nojalla työntekijälle syntyviä salassapitovelvoitteita.

Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Lakius Salassapitosopimuspaketti

Salassapitosopimus - malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Salassapitosopimus – malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yrityskohtaiset juridiset koulutukset