Reklamaatio (malli)

9.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Reklamaatio (malli)

Milloin toimittajan suorituksessa on virhe? Miten virheeseen tulee reagoida? Mihin seuraamuksiin ostaja on virheen perusteella oikeutettu? Toimitus on virheellinen vain silloin, kun se ei ole sopimuksen mukainen (laatuvirhe). Se milloin toimituksessa on virhe, miten siihen tulee reagoida ja mihin seuraamuksiin ostaja on oikeutettu, riippuu erityisesti sopimusehdoista, ja toissijaisesti, sovellettavan lain säännöksistä. Virheen tunnistaminen sekä tehokas virheeseen vetoaminen ja seuraamuskeinojen käyttäminen edellyttää siten sopimusehtojen ja sovellettavan lain tuntemista.

Laatuvirheeseen vetoaminen edellyttää edellä sanotun perusteella siten seuraavien asioiden selvittämistä: onko suorituksessa virhe vai ei? Jos on, niin (1) missä muodossa virheilmoitus tulee tehdä; (2) missä ajassa virheilmoitus on tehtävä; (3) mitä virheilmoituksen tulee sisältää; (4) mitä vaatimuksia ostaja voi esittää virheen perusteella; ja (5) milloin nämä vaatimukset tulee esittää. Vastaus lueteltuihin kysymyksiin löytyy sopimusehdoista (takuuehdot) taikka, toissijaisesti, sovellettavasta laista.

Reklamaatio on virheilmoitus, jolla ostaja kommunikoi myyjälle tavarassa olleesta virheestä sekä virheestä johtuvista vaatimuksistaan. Lähtökohtaisesti ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Lataa täältä lakimiehen laatima reklamaatiomalli, joka soveltuu erityisesti B2B-myyntiin liittyviin virheilmoituksiin.


Ostaessasi reklamaation saat:

  • Kaksi asiakirjamallia. Lakimiehen laatimat muokattavissa olevat word-muotoiset reklamaatiomallit, suomeksi ja englanniksi.

Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit

Ladattavat asiakirjamallit