Osakeyhtiön perustamissopimus

5.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Osakeyhtiön perustamissopimus

Osakeyhtiön perustaminen edellyttää kirjallisen perustamissopimuksen laatimista ja allekirjoittamista. Perustamissopimuksen allekirjoittavat kaikki yhtiön perustavat osakkeenomistajat. Osakeyhtiölain mukaan perustamissopimuksessa on aina mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (merkintähinta), osakkeen maksuaika sekä yhtiön hallituksen jäsenet.

Perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä myös osakeyhtiön yhtiöjärjestys. Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä. Perustamissopimuksessa on lisäksi tarvittaessa (optio) mainittava yhtiön toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat, mikäli tällaisia on valittu jo yhtiötä perustettaessa. Perustamissopimuksessa voidaan nimetä hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtaja. Kun valitset hallituksen puheenjohtajan jo perustamissopimuksessa, ei hallituksen tarvitse järjestää puheenjohtajavalinnasta heti erillistä kokousta. Sama koskee toimitusjohtajan nimittämistä, joka kuuluu muutoin hallituksen toimivaltaan ja tehtäviin.

Osakkeen maksuajasta ja sopimuksen päiväyksestä on hyvä muistaa se, että osakepääoma tulee olla maksettuna tehtäessä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Perustamisilmoitus on taas tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perustamissopimus on allekirjoitettu. Niinpä osakkeiden maksuajan tulisi olla alle kolme kuukautta.

Yhtiötä perustettaessa voidaan tehdä myös osittain valintaa siitä, määrätäänkö asiasta perustamissopimuksessa vai yhtiöjärjestyksessä. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota, sillä yhtiöjärjestyksen muuttaminen on yleensä sekä vaikeampaa (edellyttää kahden kolmasosan määräenemmistöpäätöstä) että kalliimpaa (yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 275/380 euroa). Esimerkiksi jos tilikaudesta on määrätty perustamissopimuksessa, maksaa muutosilmoitus vain 40 euroa ja muutos edellyttää enemmistöpäätöstä, kun taas yhtiöjärjestyksen määräys edellyttäisi määräenemmistöpäätöstä ja maksaisi 275/380 euroa, riippuen tehdäänkö se kirjallisesti vai sähköisesti.


Osakeyhtiön perustamisessa tarvittavat asiakirjat:


Ostaessasi Lakiuksen osakeyhtiön perustamissopimuksen saat:

  • Asiakirjamallin. Lakimiehen laatiman muokattavissa oleva word-muotoinen osakeyhtiön perustamissopimuksen asiakirjamallin.

Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit