Osakassopimus

29.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Osakassopimus

Osakassopimuksella osakkeenomistajat sopivat keskinäisistä suhteistaan ja suhteesta yhtiöön. Käytännössä voi todeta, että osakassopimus kannattaa tehdä lähes aina, jos osakeyhtiön perustaa enemmän kuin yksi osakkeenomistaja tai osakeyhtiöön myöhemmin tulee uusia osakkeenomistajia.

Osakassopimus turvaa sekä osakkeenomistajan intressiä että yhtiön intressiä ja on mahdollistamassa toiminnan jatkuvuutta niissäkin tilanteissa, jos osakkeenomistajien välille syntyy keskinäisiä ristiriitoja tai joku osakkeenomistaja haluaa luopua omistuksestaan. Tyypillisimpiä tilanteita osakassopimuksen laatimiselle on tasavertaisten omistajien osakassopimus, pääomasijoitustoiminnan osakassopimus ja teollisten kumppaneiden osakassopimus sekä pienosakassopimus (esim. työntekijän sitouttaminen).

Osakassopimuksella sovitaankin usein työntekovelvoitteista, kilpailukielloista, immateriaalioikeuksien siirrosta yhtiölle, salassapitovelvoitteista sekä ehdoista, joilla osakas on velvollinen tai muut osakkaat oikeutettuja osakkeiden lunastamiseen, mikäli henkilö ei enää työskentele yhtiössä. Edellä kuvattuja asioita ei haluta eikä yleensä kannatakaan sisällyttää yhtiöjärjestykseen, joten osakassopimus toimii ikään kuin yhtiöjärjestyksen “jatkeena”, jossa sovitaan luottamuksellisemmin ja yksityiskohtaisemmin yhtiön toiminnasta ja hallinnosta sekä osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista ja suhteista yhtiöön.

 


Lakiuksen osakassopimuksen sisältö

Sopimus sisältää seuraavat ehdot:

 • Osapuolet
 • Sopimuksen tausta ja tarkoitus
 • Yhtiön omistus ja sen jakautuminen
 • Yhtiön rahoitus
 • Osakkaiden vakuutukset
 • Toimenpiteet sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä
 • Yhtiön hallinto ja johtaminen
 • Osakkaiden tiedonsaantioikeudet
 • Varojen jako yhtiöstä
 • Osakkaiden työskentely yhtiössä
 • Osakkeiden luovutukset
 • Kilpailu- ja houkuttelukielto
 • Salassapito
 • Immateriaalioikeudet
 • Sopimusrikkomukset
 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
 • Voimassaolo
 • Muut ehdot
 • Allekirjoitukset

Ostaessasi osakassopimuksen saat:

 • Asiakirjamallin. Lakimiehen laatima muokattavissa oleva word-muotoinen suomenkielinen osakassopimusmalli. Osakassopimus soveltuu erityisesti tilanteeseen, jossa sopimus laaditaan tasavertaisille omistajille ja kaikki omistajat myös työskentelevät yhtiössä. Saat samalla myös 29-sivuisen osakassopimusoppaan.

Tulisiko sopimusmallia räätälöidä yhtiösi tarpeisiin sopivaksi? Ota yhteyttä lakimieheemme Villy Lindfeltiin: (puh) 044 2358 211, (sposti) villy.lindfelt@lakius.fi.


Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit