Kevytyrittäjän toimeksiantosopimus

12.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Kevytyrittäjän toimeksiantosopimus

Kevytyrittäjyys yleistyy kovaa vauhtia. Kevytyrittäjyydessä yrittäjä toimii yksityishenkilönä ja laskuttaa palvelunsa laskutuspalvelun kautta ilman omaa y-tunnusta, hankkien asiakkaansa ja päättäen palveluista veloitettavista hinnoista. Kevytyrittäjiä on Suomessa jo kymmeniä tuhansia. Kevytyrittäjyys on tyypillistä henkilösidonnaisilla ja -keskeisillä aloilla, joten kevytyrittäjinä toimii paljon esimerkiksi kouluttajia, konsultteja, graafikkoja, valokuvaajia, kääntäjiä ja bloggaajia.

Kirjallinen sopimus on tärkeä myös sekä asiakkaan että toimeksisaajan näkökulmasta. Yksi erityisesti asiakkaalle tärkeä syy on  pyrkimys välttää sitä yllätystä, että toimeksiantosuhde katsottaisiin työsuhteeksi. Tätä riskiä voidaan pienentää hyvällä sopimuksella.

Tämän lisäksi on hyvä muistaa se, kevytyrittäjä vastaa suorituksestaan ja velvoitteistaan henkilökohtaisesti. Tämä koskee myös sopimusrikkomuksia ja niiden seuraamuksia. Tässä suhteessa kevytyrittäminen eroaa osakeyhtiömuotoisesta yrittämisestä, jossa lähtökohtaisesti osakkeenomistaja ei ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön asioista ja velvoitteista. Tästä syystä toimeksiantosopimus on erittäin tärkeä juridinen instrumentti kevytyrittäjälle – sen avulla voi sopimusperusteisesti rajoittaa kevytyrittäjän vastuuta ja sopimusriskejä.


Lakiuksen Kevytyrittäjän toimeksiantosopimuksen sisältö

Sopimus sisältää muun muassa seuraavat ehdot:

 • Osapuolet. Sopimukseen kuvataan osapuolet ja samalla jo todetaan, että sopimus ei synnytä työsuhdetta osapuolten välille.
 • Tarkoitus. Tarkoituksen kuvaaminen on tärkeää, sillä se auttaa selventämään sopimuksen sisällön keskeiset seikat molemmille osapuolille, auttaa tulkitsemaan muita sopimusehtoja ja täydentämään mahdollisia “sopimusaukkoja”.
 • Palvelujen sisältö ja laajuus. Erittäin tärkeä kappale ja kannattaa huolella kuvata palvelujen sisältö ja laajuus, varsinkin kun kyseessä on ei-konkreettinen myytävä asia. Voit myös jopa kuvata mitä ei kuulu palvelusisältöön.
 • Palvelujen laatua koskevat kuvaukset. Palvelujen sisältöä koskevassa kappaleessa voit määritellä myös laatuvaatimuksia palveluille tai vaikkapa toimitettaville aineistoille.
 • Toimitettavat aineistot. Määrittele myös mitä konkreettista toimitat, sehän voi olla vaikka valokuva tietyssä tiedostomuodossa tai tulosteena. Määrittele myös toimitusaika taikka palvelujen suorittamisajankohta.
 • Osapuolten juridinen suhde. Osapuolten juridinen suhde on hyvä kuvata, eli todeta että osapuolet toimivat itsenäisinä elinkeinonharjoittajina. Myös muut ehdot korostavat sopimuksessa samaa asiaa, kuten toimeksisaajan velvollisuus huolehtia eläke- ja verolakien mukaisista maksuista ja palvelujen arvonlisäveron alaisuus.
 • Toimeksisaajan yleiset velvoitteet. Toimeksisaajan intressissä on varmistaa, että toimeksisaajan velvoitteet rajautuvat niihin nimenomaisiin tehtäviin, jotka sopimuksessa on määritelty. Samoin toimeksisaajan intressissä on varmistaa, että asiakas itse vastaa siitä, että työn tulokset sopivat sen käyttötarkoitukseen.
 • Asiakkaan velvoitteet. Asiakkaalla voi olla velvoitteita toimeksiantosuhteessa, kuten nimittää yhteyshenkilö, antaa tarvittavia tietoja ja tehdä päätöksiä sekä mahdollistaa pääsy asiakkaan toimitiloihin tai järjestelmiin. Tällaiset velvoitteet on hyvä kuvata sopimukseen, jotta asiakaskin tietää, mitä häneltä odotetaan.
 • Hinnat. Hintojen osalta tulee mainita mitä hinnat sisältävät, eli yleensä hintoihin lisätään arvonlisävero (kuluttajahinnat pitää myös ilmoittaa kokonaishintana veroineen) ja todeta, että toimeksisaaja vastaa tulovero- ja eläkevakuutusvelvoitteista. Sopimuksessa voidaan ottaa myös kantaa kulukorvauksiin, esimerkiksi matkakulujen osalta. 
 • Maksuehdot. Maksuehdoissa voidaan todeta se, miten palvelusuoritukset laskutetaan ja milloin.
 • Immateriaalioikeudet. Erityisesti luovilla aloilla ja tietovaltaisilla toimialoilla immateriaalioikeuksista sopiminen on keskeistä. Immateriaalioikeudethan syntyvät lähtökohtaisesti tekijälle, luonnolliselle henkilölle. Lähtökohta on siis toimeksisaajalle myönteinen. Tämä lähtökohta voidaan sopimuksessa vahvistaa, samoin se, millaisen käyttöoikeuden asiakas saa aineistoihin. Lisäksi voidaan määritellä missä tilanteissa jopa omistusoikeus työn tuloksiin siirtyisi asiakkaalle. Joskus tämäkin voi olla perusteltua.
 • Salassapito. Erityisesti asiakas voi haluta salassapitoa, mutta joskus se voi olla myös esimerkiksi konsultin intressissä, eli varmistaa, että tulokset eivät päädy kilpailijan käsiin.
 • Etämyyntiehdot. Kuluttajakaupassa tulee muistaa ja kertoa myös kuluttajan peruutusoikeuksista etämyynnin osalta sekä tilanteista, joissa kuluttajalla ei ole peruutusoikeutta.
 • Sopimuksen voimassaolo. Voimassaoloehtoja voi olla useita erilaisia, helppo ratkaisu on määritellä, että sopimus on voimassa kunnes molemmat ovat täyttäneet sopimusvelvoitteensa. Sopimuksessa voidaan myös ottaa kantaa siihen onko osapuolella oikeus irtisanoa sopimus ja jos, millaisin ehdoin. 
 • Vastuunrajaukset. Tämä on tärkeä kappale erityisesti toimeksisaajan, eli kevytyrittäjän kannalta. Ja ehkä jopa juuri se syy, miksi tulee tehdä kirjallinen sopimus. Ilman vastuunrajausta sovelletaan täyden korvauksen periaatetta, eli sopimusrikkomustilanteessa sopimusta rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan todellisen aiheutuneen vahingon kokonaisuudessaan. Lisäksi toimeksisaajan intressissä on rajata tiettyjä vahinkoja kokonaan vastuun ulkopuolelle, tällaisia on erityisesti vaikeasti arvioitavat ja ennakoitavat välilliset vahingot.

Ostaessasi Kevytyrittäjän toimeksiantosopimuksen saat:

 • Asiakirjamallin. Lakimiehen laatima muokattavissa oleva word-muotoinen suomenkielinen sopimusmalli, jota voit kevytyrittäjänä käyttää toimeksiantosopimuksen tekemiseen. Sopimuksen liitteenä tulee yleiset toimeksiantoehdot.

Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn