Johtajasopimus (työsuhteinen johtaja)

29.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Tee johtajasopimus yrityksesi avainhenkilön kanssa

Onko rekrytointiprosessi tulossa päätökseen ja löysit sopivan ehdokkaan yrityksesi uudeksi johtajaksi? Johtajasopimus on yrityksen johtaja-asemassa olevan henkilön kanssa tehtävä työsopimus. Vaikka johtaja olisi työsuhteinen ja sopimukseen tulisi sovellettavaksi työsopimuslaki, on hyvä ymmärtää mitä mahdollisuuksia ja vapauksia lainsäädäntö tarjoaa johtajan kanssa solmittavan työsopimuksen suhteen. Johtajaan ei kuitenkaan asemasta johtuen tule sovellettavaksi työaikalaki, joten tämäkin on hyvä huomioida sopimusta laadittaessa.


Miten tehdä hyvä johtajasopimus? Lataa täältä asiakirjamallin tueksi Lakiuksen 21-sivuinen opas työsuhteisen johtajasopimuksen tekemiseen ja muokkaamiseen. Ei edellytä rekisteröintiä. Lataa opas >>


Tärkeitä johtajasopimuksen ehtoja

Tietyt työsopimusehdot ovat erityisen tärkeitä johtajasopimuksissa. Näitä ovat erityisesti ehdot, joilla työnantaja pyrkii suojaamaan asemaansa työsuhteen päättymistilanteissa. Johtaja on yleensä tietoinen yrityksen arvokkaista liike- ja ammattisalaisuuksia. Lisäksi hän on saattanut olla vastuussa merkittävistä asiakassuhteista ja -sopimuksista. Tällöin työnantajan intressissä on sopimuksin pyrkiä rajoittamaan johtajan mahdollisuutta käyttää kyseisiä tietoja työnantajan vahingoksi työsuhteen aikana ja työsuhteen päätyttyä.

Tällaisia ehtoja ovat muun muassa:

  • Kilpailukielto
  • Rekrytointikielto
  • Houkuttelukielto
  • Salassapitovelvollisuus
  • Oikeudet työsuhteen aikana syntyviin immateriaalioikeuksiin
  • Sivutoimet
  • Työsähköpostit

Lakiuksen johtajasopimuspaketilla saat:

Johtajasopimusmalli (työsuhteinen johtaja). Lakimiehen laatiman muokattavissa olevan työsopimuslain mukaisen johtajasopimusmallin word-muodossa. Sopimus sisältää lain vaatimat työsopimuksen minimiehdot sekä myös muut sellaiset ehdot, jotka lain sallimissa rajoissa kannattaa johtajasopimukseen usein sisällyttää.


Keskeiset johtajasopimustyypit

  • Toimitusjohtajasopimus. Toimitusjohtajasopimukseen ei sovelleta työsopimuslakia eikä toimitusjohtaja ole työsuhteessa yritykseen, joten toimitusjohtajasopimusta koskee laaja sopimusvapaus ja sitä rajoittaa lähinnä yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja säännökset. Toimitusjohtajaan ei tule myöskään sovellettavaksi minkään työehtosopimuksen säännökset. Toimitusjohtajasopimuksessa sopimisella on siten keskeinen merkitys.
  • Johtajasopimus. Johtajasopimuksia on kahta eri tyyppiä, työsuhteisia johtajasopimuksia ja sellaisia johtajasopimuksia, joihin ei tule sovellettavaksi työsopimuslaki. Yrityksen tietystä toiminnosta, kuten myynnistä, markkinoinnista tai tuotekehityksestä, vastaavan johtajan sopimus on yleensä työsopimuslain alainen ja niinpä myös lain rajoitukset tulee tuntea ja huomioida sopimusta laadittaessa.

 


Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Lakius Johtajasopimus

Johtajasopimus - malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Johtajasopimus – malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit

Yrityskohtaiset juridiset koulutukset

Ladattavat asiakirjamallit