Jakelusopimus

22.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Jakelusopimus – yksi tie maailmalle

Monelle suomalaiselle yritykselle kansainvälistyminen ja tuotteiden saattaminen kansainvälisille markkinoille on elinehto. Maa ja markkinat ovat pienet, joten kasvua haetaan usein ulkomailta. Jakelulla on keskeinen rooli kansainvälisessä kaupassa ja lähes kaikki tuotteet päätyvät lopullisille asiakkaille erilaisten jakelukanavien kautta. Tässä jakelusopimus on tärkeä instrumentti.

Mikä on jakelusopimus? Sopimusta, jolla valmistaja järjestää tuotteidensa jakelun loppuasiakkaille itsenäisen jälleenmyyjän kautta, kutsutaan jakelusopimukseksi taikka jälleenmyyntisopimukseksi (eng. distribution agreement, distributorship agreement tai reseller agreement). Valmistaja siis myy tuotteet itsenäiselle jälleenmyyjälle, joka myy ne edelleen loppuasiakkaille. Mikäli sopimus tehdään valmistajan ja epäitsenäisen kauppaedustajan välillä, kutsutaan sitä yleensä agentti- tai edustussopimukseksi ja tässä mallissa valmistaja on suorassa sopimussuhteessa loppuasiakkaaseen.

Kirjallinen sopiminen on tärkeää. Jos et tee kirjallista sopimusta, jälleenmyyntiä koskevat sopimusehdot jäävät epäselviksi. Kannat siinä tapauksessa riskin siitä, että sopimusehdot, muun muassa irtisanomista koskevat ehdot, määräytyvät osaksi sovellettavan lain mukaan ja tämä voi johtaa epämiellyttäviin ja kalliisiin yllätyksiin.


Milloin jakelusopimus?

Itsenäinen jälleenmyyjä on toimiva jakelumalli esimerkiksi, kun:

 

  • Yritykselläsi ei ole resursseja järjestää paikallisesti myyntiä ja tuotteiden jakelua esimerkiksi oman myyntiyhtiön kautta
  • Haluat hyötyä jälleenmyyjän paikallisesta markkinatuntemuksesta ja asiakaskontakteista
  • Et halua itse ottaa riskiä loppuasiakkaan maksukyvyttömyyden suhteen – jakelija kantaa tämän riskin

Lakiuksen jakelusopimuspaketilla saat:

Englanninkielinen sopimusmalliasiakirja ja liitteet. Lakimiehen laatima muokattavissa oleva englanninkielinen sopimusmalli word-muodossa. Pakettiin kuuluu myös valmiit pohjat muutamista yleisimmistä sopimusliitteistä. Sopimusmalli on laadittu siitä näkökulmasta, että yritys voisi käyttää hyödyksi EU:n vertikaaliryhmäpoikkeusasetuksessa määritellyt säännökset mahdollisia kilpailua rajoittavia ehtoja koskien (eli oletus, että valmistajan ja jakelijan markkinaosuudet ovat alle 30 %).

Sopimusopas. Käytännönläheinen ja selkokielinen 32-sivuinen opas jakelusopimusten tekemiseen ehtokohtaisine vinkkeineen. Opas myös esittelee muut jakelutavat ja niiden keskeiset erot itsenäiseen jälleenmyyjään verrattuna.


Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Lakius Jakelusopimus

Jakelusopimus - malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Jakelusopimus – malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Räätälöidyt palvelut

Verkkokoulutukset