Etätyösopimus

9.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Etätyösopimus tehdään etätyön pelisääntöjen sopimiseksi

Etätyö yleistyy kovaa vauhtia erityisesti asiantuntija- ja tietotyötä tekevien keskuudessa. Keskeistä etätyössä on, että työtä tehdään muualla kuin työnantajan toimipisteessä tai toimipaikassa. Työntekopaikka voi olla esimerkiksi työntekijän oma koti. Työsuhteista työtä voidaan siis tehdä työnantajan työnjohto- ja valvontavallan alaisena myös kotona tai muutoin etänä.

Lainsäädäntö ei varsinaisesti tunne etätyön taikka etätyösopimuksen käsitettä, mutta laissa on kuitenkin säännöksiä, joita sovelletaan nimenomaan etätyöhön. Lisäksi tietyt säännökset asettavat työnantajalle velvoitteita, jotka työnantajan on otettava huomioon myös etätyötä järjestettäessä.

Vaikka etätyöstä sovittaisiin sellaisen työntekijän kanssa joka on jo työsuhteessa, on etätyöstä hyvä tehdä oma kirjallinen etätyösopimus tai vaihtoehtoisesti etätyötä koskeva erillinen työsopimuksen liite. Etätyösopimuksessa tulisi huomioida etätyötä koskeva lainsäädäntö sekä myös muut käytännön asiat, jotka liittyvät nimenomaan etätyöntekoon.


Miten sopia etätyöstä? Lataa täältä asiakirjamallin tueksi Lakiuksen 18-sivuinen opas etätyösopimuksen tekemiseen ja muokkaamiseen. Ei edellytä rekisteröintiä. Lataa opas >>


Lakiuksen etätyösopimuspaketilla saat:

Etätyösopimusmalli (liite työsopimukseen). Lakimiehen laatiman muokattavissa olevan etätyötä koskevan työsopimusliitteen, word-muodossa. Etätyötä koskevassa sopimusliitteessä huomioidaan etätyötä koskeva lainsäädäntö sekä myös muita asioita, joista etätyön osalta kannattaa sopia.


Etätyösopimusten erityispiirteitä

  • Kaksi tapaa tehdä sopimus. Etätyösopimuksen tekemiseen on kaksi tapaa – joko tehdään sellainen etätyösopimus joka kattaa kaikki työsuhteen ehdot taikka sitten tehdään tavanomainen työsopimus ja sille etätyötä koskeva sopimusliite, joka täydentää työsopimuksen ehtoja.
  • Etätyö ja lainsäädäntö. Etätyömallia otettaessa käyttöön ja etätyösopimusta tehtäessä kannattaa huomioida se, miten lainsäädäntö käsittelee etätyötä. Lainsäädännön näkökulmasta tulee siten huomioida muun muassa työajan seurantaa, vuosilomia, työturvallisuutta, työterveyshuollon järjestämistä ja lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevat asiat.

 Vinkki koskien etätyösopimuksen irtisanomista

”Etätyöstä sovittaessa tulee esille yleensä sama kysymys kuin työsuhteesta sovittaessa yleensäkin – mikä on etätyösopimuksen kesto, miten etätyösopimus on päätettävissä ja miten etätyön päättyminen vaikuttaa työsuhteeseen? Aivan kuten tavallinen työsopimus, myös etätyösopimus voidaan solmia toistaiseksi taikka määräaikaisena. Tärkeätä on kuitenkin ymmärtää, että etätyösopimuksen päättyminen ei vaikuta työsopimuksen päättymiseen, se ainoastaan päättää työn tekemisen etänä.”

-Villy Lindfelt, lakimies, LAKIUS Oy

 


Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Lakius Etätyösopimus

Etätyösopimus - malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Etätyösopimus – malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit

Ladattavat asiakirjamallit

Yrityskohtaiset juridiset koulutukset