Aiesopimus

10.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Aiesopimus on työkalu sopimusneuvotteluun

Sopiva bisneskumppani löytyi, mutta edessä pitkät ja jopa kalliit neuvottelut? Tämä on tuttu tilanne monissa yrityksissä, erityisesti esimerkiksi B2B- ja teknologia-alalla. Olet voinut lopulta löytää lupaavan kumppanin, mutta askel sopimuksen tekemiseksi voi olla molemmille merkittävä ja tämä saattaa tarkoittaa pitkiä ja kustannuksiltaan kalliita neuvotteluita. Tässä tilanteessa saatat haluta saavuttaa jonkinlaisen välietapin neuvotteluissa, vaikka et olisikaan heti valmis laittamaan ”nimiä paperiin”.

Aiesopimus on työkalu tällaiseen tilanteeseen. Se auttaa hahmottamaan mahdollisen yhteistyön ja sopimuksen yksityiskohtia, kuten tuotteita ja palveuita, hinnoittelumallia ja ostovolyymiä, ilman että näistä sovittaisiin vielä sitovasti. Aiesopimus ei siis ole lähtökohtaisesti sitova juridinen sopimus, se kuvaa vain osapuolten aikomuksen.

Mitä hyötyä aiesopimuksesta on? Jos et aiesopimusvaiheessa pääse neuvottelukumppanin kanssa yhteisymmärrykseen, on ehkä hyväkin että et hypännyt suoraan tekemään lopullista sopimusta. Toisaalta, jos saatte aiesopimuksen aikaiseksi, luo se usein ”moraalista” painetta aikaansaada myös lopullinen sopimuskin, joten voit olla askeleen lähempänä firmallesi tärkeää kumppanuutta.

 


Milloin kannattaa tehdä aiesopimus

  • Neuvottelet liikesuhteesta uuden potentiaalisen liikekumppanin kanssa.
  • Haluat saavuttaa neuvotteluissa välietapin ennen varsinaisen sopimuksen laatimista. Aiesopimus on omiaan lisäämään moraalista velvoitetta aikaansaada lopullinen sopimus, vaikka se ei juridisesti olekaan sitova.
  • Edessäsi on pitkäkestoiset ja merkittäviä kuluja aiheuttavat sopimusneuvottelut. Vaikka vastapuoli ei vielä sitoutuisikaan lopulliseen sopimukseen, aiesopimuksella voit esimerkiksi sopia neuvotteluyksinoikeudesta.

Lakiuksen aiesopimuspaketilla saat:

Kaksi aiesopimusmalliasiakirjaa. Lakimiehen laatimat muokattavissa olevat sopimusmallit word-muodossa, sekä suomeksi että englanniksi.

Sopimusopas. Käytännönläheinen ja selkokielinen 15-sivuinen opas aiesopimusten tekemiseen ja muokkaamiseen. Sisältää myös ehtokohtaiset lakimiehen vinkit.


Aiesopimusten erityispiirteitä

  • Lähtökohtaisesti aiesopimus ei ole juridisesti sitova. Aikomus ei ole vielä sopimus, se on vain aikomus. Niinpä lähtökohtaisesti aiesopimus ei ole juridisesti sitova sopimus, se kuvaa ainoastaan ei-sitovalla tavalla osapuolten tavoitteita. Asiakirjan nimi ei sinänsä ole keskeistä, vaan sisältö. Siitä syystä aiesopimuksessa on hyvä nimenomaisesti vahvistaa, että se ei sido osapuolia. Jotta ei tulisi ikäviä yllätyksiä. Toisaalta aiesopimuksessa saatetaan sopia tietyt ehdot sitoviksi.
  • Aiesopimus vs. esisopimus. Arkipäivässä nämä kaksi asiaa saattavat mennä keskenään sekaisin. Ero on kuitenkin huomattava, sillä esisopimus sitoo pääsopimuksen tekoon tiettyjen olosuhteiden täyttyessä (esim. rahoituksen järjestyessä), kun taas aiesopimus on lähtökohtaisesti juridisesti sitomaton. Oikeuskäytännössä on kuitenkin tilanteita, joissa aiesopimukseksi nimetty asiakirja katsottiin sitovaksi esisopimukseksi sen ehtojen ja sisällön perusteella.

 Vinkki koskien aiesopimuksen tekemistä

”Aiesopimus ei siis lähtökohtaisesti ole juridisesti sitova. Toisaalta, koska asiakirjan sisältö lopulta ratkaisee sen sitovuuden eikä asiakirjan otsikko, kannattaa sisältöön kiinnittää huomiota ja asiakirjassa nimenomaisesti lausua sen sitovuudesta tai sitomattomuudesta. Toisaalta, voit myös määritellä vain tietyt erikseen mainitut ehdot sitoviksi ja näin usein aiesopimuksissa saatetaan tehdäkin.”

-Villy Lindfelt, lakimies, LAKIUS Oy:n perustaja

 


Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Lakius Aiesopimus

Aiesopimus - malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Aiesopimus – malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Räätälöidyt palvelut

Ladattavat asiakirjamallit

Ladattavat asiakirjamallit