Agenttisopimus

21.90€ (alv 0%)

Kuvaus

Agenttisopimus – ketterää kansainvälistymistä

Tuotteiden jakelu on keskeinen osa liiketoimintaa ja suomalaiselle yritykselle vieläkin tärkeämpää, sillä uusia markkinoita haetaan usein kotimaan rajojen ulkopuolelta ja tähän tulisi löytää itselle sopiva konsepti. Agenttisopimuksen solmiminen on jakelusopimuksen ohella yksi keskeinen tapa hyödyntää markkinoilla olevia valmiita resursseja, asiakaskontakteja ja paikallista kulttuurituntemusta. Usein agenttisopimus sekoitetaankin jakelusopimukseen.

Agenttisopimus on sopimus, joka tehdään päämiehen (valmistaja) ja epäitsenäisen kauppaedustajan eli agentin välillä. Agenttisuhteessa päämies on itse suorassa sopimussuhteessa loppuasiakkaisiin ja agentti ainoastaan neuvottelee paikallisesti ja hankkii päämiehelle ostotarjouksia, jotka päämies voi sitten hyväksyä tai hylätä. Agentti saa työstää palkkion, joka on yleensä tietty prosentti nettomyynnistä tai asiakkaan maksuista. Päämies kantaa siis lähtökohtaisesti kaupallisen riskin ja myös riskin asiakkaan maksukyvyttömyydestä.

Toisaalta, agenttisopimus antaa päämiehelle yleensä enemmän kontrollivaltaa. Mikäli esimerkiksi hintatason asettaminen ja sopimusehdoista sopiminen on päämiehen liiketoiminnalle olennaista, saattaa agenttimalli olla toimiva ratkaisu. Kirjallinen sopiminen on tärkeää, mutta sopimusvapautta rajoittaa yleensä agentin eduksi säännelty pakottava lainsäädäntö.


Agenttisopimus ja lainsäädäntö

”Agenttisopimusta solmittaessa lainsäädännön merkitys on huomattava. Ensinnäkin, mikäli kyseessä on niin sanottu aito kauppaedustajasuhde, sopimukseen ei tule sovellettavaksi EU:n kilpailuoikeus. Tämä tarjoaa sellaisia vapauksia sopimiselle, joita ei jakelusopimuksissa ole. Toisaalta, agenttisopimuksia koskien on säädetty usein maissa, kuten Suomessa, pakottavaa erityislainsäädäntöä agentin eduksi. Näissä laeissa on usein säännöksiä irtisanomisaikojen pituuksista, palkkioista ja sopimussuhteen päättyessä maksettavista hyvityksistä. Kirjallisella sopimuksella voi merkittävästi vaikuttaa siihen, mitkä säännökset tulevat sovellettavaksi. Yksi keskeinen syy kirjalliselle sopimiselle on myös se, että sovitaan tarkasti agentin toimivallan sisällöstä ja rajoista.”

– Villy Lindfelt, lakimies, LAKIUS Oy


Lakiuksen agenttisopimuspaketilla saat:

Englanninkielinen sopimusmalliasiakirja. Lakimiehen laatima muokattavissa oleva englanninkielinen sopimusmalli word-muodossa. Sopimusmalli on laadittu siitä näkökulmasta, että sovellettava laki on Suomen laki ja niinpä sopimuksessa on pyritty huomioimaan Suomen laista johtuvat sopimusvapauden rajoitukset.

Sopimusopas. Käytännönläheinen ja selkokielinen 24-sivuinen opas agenttisopimusten tekemiseen ja muokkaamiseen ehtokohtaisine vinkkeineen. Opas esittelee myös muut jakelutavat ja sen, miten agenttisopimus eroaa näistä.


Asiakirjojen laatija

Asiakirjat on laatinut lakimies Villy Lindfelt (KTM, OTM, LL.M.). Villy Lindfelt on LAKIUS Oy:n perustaja ja ennen Lakiusta Villy toimi useamman vuoden keskisuuren kansainvälisen teknologiayhtiön lakijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Villy on myös ollut useampana vuotena Pohjanmaan Kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen. Villyn erikoisalaa ovat sopimukset, IT-, immateriaali- ja teknologiaoikeus, yrityksen compliance-asiat sekä työoikeus. Villyllä on pitkä kokemus henkilöstön kouluttamisesta lakiasioissa ja yrityksen asiakirjojen ja juridisten ohjeistusten laatimisessa ja prosessien kehittämisessä. Villy pyrkii aina kääntämään lakiasiat selkokielelle, innostamaan yleisöään sekä huomioimaan kuulijansa lähtökohdat ja tarpeet.

Sposti: villy.lindfelt@lakius.fi
Puh: 044 2358 211
LinkedIn


Lakius Agenttisopimus

Agenttisopimus - malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.

Agenttisopimus – malli

Lakimiehen laatima word-muodossa oleva sopimusmalli.
Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit