Kerro miten voimme auttaa sinua.

Lähetä Tietosuojaseloste

Viestisi lähetettiin onnistuneesti! Tutustumme asiaasi ja olemme sinuun yhteydessä.

Jotain meni vikaan viestiä lähetettäessä. Kokeile myöhemmin uudestaan.

Miten tehdä hyvä konsulttisopimus?

12.6.2017 15:57

Sopimukset, Yleinen, Yritystoiminta

Miten tehdä hyvä konsulttisopimus?

Lataa tästä opas konsulttisopimusten tekemiseen.

Opas konsulttisopimuksen tekemiseen sopii hyvin henkilöille, jotka työssään myyvät tai ostavat asiantuntijapalveluita ja tekevät sopimuksia palveluista. Konsulttisopimusoppaamme on 27-sivua ja sisältää käytännönläheisiä vinkkejä muun muassa seuraavista aiheista:

  • Yleinen tarkistuslista sopimusten tekemiseen
  • Miten konsulttisopimus eroaa muista liiketoiminnan sopimuksista
  • Mitä eri hinnoittelumalleja voidaan käyttää
  • Mitkä seikat aiheuttavat yleensä ristiriitoja ja miten sitä voitaisiin estää hyvällä sopimuksella
  • Lakimiehen ehtokohtaiset vinkit

Lataa opas >>

Lakimiehen laatima sopimusmalli >>


Johdanto konsulttisopimuksiin

 

Konsulttisopimus on palvelusopimus, jolla sovitaan asiantuntijapalveluiden suorittamisesta. Asiakkaalla on yleensä joku tietty tulos jonka hän haluaa saada aikaiseksi ja tähän hän hankkii palvelusuorituksia konsultilta. Lähtökohtia on lukuisia erilaisia – asiantuntijan näkemystä saatetaan tarvita auttamaan ymmärtämään yrityksen ongelmakohtia taikka sitten konsultti kutsutaan apuun viitoittamaan yrityksen tulevia polkuja sellaisille alueille, joissa yrityksellä itsellä ei ole vahvaa kokemusta tai osaamista.

 

Kirjallinen sopiminen erityisen tärkeää

 

Toisin kuin irtaimen tavaran kaupassa, konsultointipalvelusopimuksiin ei tule sovellettavaksi mikään erityislainsäädäntö, vaan käytännössä vain yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet. Tämä tarkoittaa, että jos asioista ei ole sovittu yksityiskohtaisesti, lainsäädäntö ei tarjoa vastauksia aukkokohtiin. Esimerkiksi tavaran kaupassa voidaan puutteellisen sopimisen tilanteessa tarkistaa mitä laki sanoo tavaran virheestä taikka toimitusviivästyksistä. Samaa mahdollisuutta ei ole konsulttisopimusten osalta. Tämä on yksi syy, miksi kirjallinen sopiminen on niin tärkeää.

 

Sopimuskokonaisuus muodostuu useammasta asiakirjasta

 

Konsulttisopimuksille on tyypillistä, että sopimuksen muodostaa dokumentaatiokokonaisuus. Dokumentaatiokokonaisuuden ”pohjalla” saattaa olla sopimukseksi nimetty asiakirja, mutta mukana voi myös olla erilaisia liitteitä, kuten projektisuunnitelma, aikataulu, hinnasto sekä palvelusisältöjen kuvaus ja tekniset vaatimusmäärittelyt (”scope of work”). Liitteiden osalta tärkeää olisi ymmärtää ja päättää mitkä kaikki haluaa sitoviksi sopimusasiakirjoiksi.

Yleensä mahdollisimman moni asiakirja halutaan sitoviksi sopimusasiakirjoiksi. Kun tämän osalta on tehty päätös, tulee sitten näihin liiteasiakirjoihin viitata pääsopimuksessa (esim. oma kappale ”Liitteet”, jossa tarkasti lueteltuna kaikki asiakirjaliitteet), niiden etusijajärjestyksestä tulee sopimusehdoin määrätä asiakirjoissa olevien keskinäisten ristiriitaisuuksien varalta ja lopuksi asiakirjat tulee nimenomaisesti toimittaa toiselle sopijapuolelle ennen sopimuksen syntymistä. Mieluiten myös kaikki liitteet allekirjoitetaan pääsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli edellä kuvatulla tavalla ei menetellä, voi syntyä tilanne, jossa tärkeä asiakirja ei saa sopimuksentasoista sitovuutta.

 

Palvelusuoritusten määrittelyiden tärkeys

 

Palvelusopimukset ovat alttiita konflikteille. Konflikti syntyy useimmiten siitä, että sopijapuolilla oli toisistaan poikkeava käsitys siitä, mistä sovittiin, mitä pitäisi tehdä, kenen ja millaisin lopputuloksin. Odotukset olivat yhtä ja toteutunut toista. Vaikeaksi sopimisen tekee myös se, että sopimus koskee aineetonta asiaa, palvelujen suorittamista. Tästä syystä molempien sopijapuolten kannalta on äärimmäisen tärkeää, että sopimuksessa kuvataan mahdollisimman tarkasti sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet, palvelujen sisältö ja laatu, molempien osapuolten vastuulla olevat tehtävät ja velvoitteet sekä mahdolliset työn tulokset.

Sopimuksessa voidaan epäselvyyksien välttämiseksi kuvata sellaisiakin asioita, jotka eivät sisälly suoritettaviin palvelutehtäviin. Tämäkin poikkeaa irtaimen tavaran sopimuksesta – siinä harvemmin kuvataan mitä sopimus ja toimitussisältö ei sisällä.

 

Vaihtoehtoiset hinnoittelumallit

 

Irtaimen tavaran kauppaa koskevat myyntisopimukset tehdään tyypillisesti kiinteään hintaan. Tästä poiketen konsulttisopimuksessa voidaan soveltaa useampaa erilaista hinnoittelumallia. Tapauskohtaisesti sovellettava hinnoittelumalli käytännössä riippuu siitä, miten hyvin pystytään projektikolmion elementit (aika – palvelujen sisältö – resurssit) etukäteen määrittelemään ja lyömään lukkoon.

Jos esimerkiksi suoritettavien palvelujen sisältöä ja aikataulua ei ole määritelty, sovellettavaksi voi tulla toinen hinnoittelumalli verrattuna tilanteeseen, jossa nämä elementit ovat ennalta hyvin tiedossa ja määriteltynä. Käytännössä jos esimerkiksi sekä palvelujen sisältö että aikataulu on määrittelemättä, sovitaan konsulttityön tekemisestä aikaperusteisella veloituksella, eli tuntityönä.

Mitä tarkemmin palvelujen sisältöä, resurssitarvetta ja aikataulua voidaan etukäteen määritellä, sitä todennäköisempää on myös se, että voidaan soveltaa kiinteää hintaa. Edellyttäen, että projektiin ei liity suuria riskitekijöitä. Katso taulukko vaihtoehtoisista hinnoittelumalleista tästä sopimusoppaasta.


ASIAKIRJAMALLI. Tarvitsetko myös sopimusmallin? Lataa täältä lakimiehen laatima konsulttisopimusmalli ja turvaa selustasi tulevassa konsulttiprojektissasi.


 

 

Villy Lindfelt

Villy on lakimies, KTM, OTM ja LL.M. sekä LAKIUS Oy:n perustaja. Ennen LAKIUS Oy:n perustamista Villy toimi useamman vuoden ajan keskisuuren teknologiayrityksen lakijohtajana. Villyn erikoisosaamista on kasvuyrityksen juridiset kysymykset, erityisesti sopimus-, immateriaali-, IT- ja työoikeusasioissa. Villyn intohimona on myös palvelumuotoilu, ja hän pyrkii huomioimaan asiakkaansa ja kuulijansa ja muotoilemaan viestin selkeäksi, ymmärrettäväksi ja innostavaksi. Villyyn voit ottaa yhteyttä sähköpostitse villy.lindfelt@lakius.fi tai puhelimitse 044 2358 211.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit

Ladattavat asiakirjamallit

Räätälöidyt palvelut

Ladattavat asiakirjamallit