Kerro miten voimme auttaa sinua.

Lähetä Tietosuojaseloste

Viestisi lähetettiin onnistuneesti! Tutustumme asiaasi ja olemme sinuun yhteydessä.

Jotain meni vikaan viestiä lähetettäessä. Kokeile myöhemmin uudestaan.

Kesätyöntekijän palkkaajan muistilista

2.5.2017 1:16

HR-asiat, Lakiasiat, Yrittäjyys

Muistilista kesätyöntekijän palkkaajalle

 

1. Kesäharjoittelija, kesäapulainen, kesätyöntekijä,…

 

Usein kesätyöntekijästä käytetään montaa eri nimikettä ja sopimussuhteen luonne saattaa olla monelle epäselvää. Ellei kuitenkaan kyse ole esimerkiksi tutkintoon liittyvästä työhön tutustumis- tai työharjoittelujaksosta, kyse on ihan aidosta ja oikeasta työsopimussuhteesta, määräaikaisesta sellaisesta.

 

2. Tee kirjallinen työsopimus

 

Kuten kenen tahansa työntekijän kanssa, myös kesätyöntekijän kanssa kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimus sinänsä voi syntyä suullisesti, kirjallisesti tai hiljaisestikin, sallimalla työn tekeminen työnantajan lukuun. Laki edellyttää joka tapauksessa kirjallisen selvityksen antamista työsuhteen keskeisistä ehdoista, joten yhtä hyvin voit tehdä sopimuksen kirjallisesti. Sopimuksen syntymisajankohta on hyvä sitoa kirjallisen sopimuksen allekirjoitukseen ja tämä on hyvä tuoda esille jo työhaastattelutilanteessa, vaikka siinä usein työtä suullisesti jo tarjotaan ja sopimus allekirjoitetaan myöhemmin. Eli mainitse jo haastattelussa, että sopimus syntyy vasta, kun kirjallinen sopimus on molempien allekirjoittama. Työsopimusmallin voit ladata täältä ja voit myös katsoa työsopimuksen tekemistä koskevan verkkokurssin. Epämukava yllätys saattaisi olla esimerkiksi se, että kirjallisen sopimuksen puuttuessa sopimusta ei katsottaisi määräaikaiseksi, vaan toistaiseksi voimassaolevaksi sopimukseksi.

 

3. Muista määräaikaisen sopimisen edellytykset

 

Kesätyö on siis ihan aito ja oikea työsopimuslain alainen työsuhde ja vielä määräaikainen sellainen. Niinpä siinä tulisi täyttyä myös määräaikaisen sopimisen edellytykset. Jos määräaikainen sopimus tehdään työnantajan aloitteesta, sopimukseen tulee kirjata sekä se, että sopimus on määräaikainen että määräaikaisuuden hyväksyttävä peruste. Molemmat tulee käydä ilmi. Määräaikaisuuden peruste voi olla esimerkiksi “kesälomasijaisuus”. Merkitse sopimukseen myös määräaikaisuuden kesto tai ainakin arvioitu kesto.

Jos sopimus on määräaikainen ja sitä ei ole tehty irtisanomisenvaraiseksi, työntekijälle on hyvä myös mainita, että tämä määräaika sitoo molempia osapuolia. Niinpä vaikka työntekijä löytäisi jonkun houkuttelevamman ja paremman kesätyön sopimuksen solmimisen jälkeen, ei hän voi irtisanoa määräaikaista sopimusta ja vaihtaa toiseen työhön. Tämä olisi sopimusrikkomus.

 

4. Työskentely määräajan päätyttyä

 

Jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työskentelyä määräaikaisen sopimuksen päätyttyä ilman, että on tehty uutta määräaikaista sopimusta taikka sopimuksen kestoa olisi jatkettu, muuttuu työsuhde automaattisesti toistaiseksi voimassaolevaksi sopimukseksi. Vältä tämä ikävä yllätys sopimalla nimenomaisesti jatkosta, jos sille tarvetta on. Jatkosopimukselle tarvitset yhtä lailla taas sitten hyväksyttävän määräaikaisen sopimuksen perusteen.

 

5. Työntekijän velvollisuuksien käyminen läpi

 

Varsinkin, jos työntekijä on ensimmäisessä työpaikassaan, kannattaa harkita missä määrin kesätyöntekijälle lyhyesti tulisi kertoa työtehtävien lisäksi hänen muista työsuhteesta johtuvista velvollisuuksistaan, tietenkin hyvässä hengessä ja hyvää tarkoittaen, myös myöhempiä työsuhteita ajatellen. Tämä voi olla hyvää koulutusta tulevia työsuhteitakin varten.

Ensinnäkin voi olla hyvä mainita työnantajan työnjohtovallasta, eli että työantaja ohjaa kesätyöntekijän työtä ja hänellä on velvollisuus tehtävien toteuttamiseen.

Toiseksi voi olla hyvä mainita lojaliteettivelvoitteesta, joka ulottuu myös jopa työn ulkopuolelle, eli esimerkiksi että somessa ei saa epälojaalisti puhua työnantajasta.

Kolmanneksi kannattaa mainita ammatti- ja liikesalaisuuksien salassapidosta, joka jatkuu myös työsuhteen jälkeen.

Neljänneksi voisi olla hyvä mainita kilpailevan työn kiellosta työsuhteen aikana. Lisäksi on hyvä mainita työturvallisuuteen liittyen, että työntekijällä on velvollisuus noudattaa työantajan antamia ohjeita ja tarvittaessa käytettävissä olevien keinoin myös huolehtia muiden turvallisuudesta ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista.

 

6. Kesätyöntekijän palkka

 

Työsopimuslaki ei säädä kiinteää minimipalkkaa. Lain mukaan jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Työnantajan kannattaakin tarkistaa oma sovellettava työehtosopimuksensa ja mitä siellä mahdollisesti sanotaan kesätyöntekijän palkkatasosta sekä määräysten sitovuudesta tai ohjeluontoisuudesta. Useilla työntekijäliitoilla on myös ohjeluontoisia taulukoita alansa opiskelijoiden kesätyöpalkoista.

 

7. Perehdyttäminen ja työturvallisuus

 

Työ voi olla kesätyöntekijälle ensimmäinen työpaikka, joten perehdyttäminen on erityisen tärkeää. Myös työturvallisuuslaki edellyttää perehdyttämistä työtehtäviin ja työolosuhteisiin ja turvallisiin työtapoihin. Joten perehdytä myös kesätyöntekijä huolellisesti huomioiden myös kesätyöntekijän työtehtävät, kokemus ja osaaminen. Eli työnantajan ja esimiehen vastuulla on huolehtia riittävä perehdyttäminen ja kouluttaminen työturvallisuusasioissa.

 

8. Kesätyöntekijän tasapuolinen kohtelu

 

Muista myös kohdella tasapuolisesta kesätyöntekijöitä suhteessa muihin työntekijöihin. Paitsi että annat sillä hienon kokemuksen yrityksestäsi työntekijälle, tulet samalla noudattaneeksi lain velvoitetta olla kohtelematta epätasapuolisesti työntekijää pelkästään työsopimuksen kestoajasta johtuvasta syystä (ellei se ole perusteltua asiallisesta syystä).

 

9. Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä

 

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Usein tämä päivä saattaa olla jokin muu, kuin normaali palkanmaksukauden päättymispäivä. Työnantajan intressissä on työsopimuksessa jo sopia, että myös työsuhteen päättyessä sovelletaan normaalia palkanmaksukautta. Jos näin haluat tehdä. Muutoin mikäli työnantaja ei kykenisi maksamaan palkkaa työsuhteen päättymispäivänä, saattaa hän joutua maksamaan ”sakkona” lain mukaista odotusajan palkkaa työntekijälle.

 

10. Työtodistus

 

Sitten kun kesätyö päättyy, työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Eli jos työntekijä ei pyydä arviota työtaidoista ja käytöksestä, älä laadi työtodistusta siten, että siitä kävisi ilmi, että nämä asiat on tarkoituksella jätetty tyhjäksi. Eli jos arviota ei anneta, älä anna sellaista työtodistusta, jossa on arviota koskeva otsikko, mutta tekstikenttä jätetty tyhjäksi.

 

Villy Lindfelt

Villy on lakimies, KTM, OTM ja LL.M. sekä LAKIUS Oy:n perustaja. Ennen LAKIUS Oy:n perustamista Villy toimi useamman vuoden ajan keskisuuren teknologiayrityksen lakijohtajana. Villyn erikoisosaamista on kasvuyrityksen juridiset kysymykset, erityisesti sopimus-, immateriaali-, IT- ja työoikeusasioissa. Villyn intohimona on myös palvelumuotoilu, ja hän pyrkii huomioimaan asiakkaansa ja kuulijansa ja muotoilemaan viestin selkeäksi, ymmärrettäväksi ja innostavaksi. Villyyn voit ottaa yhteyttä sähköpostitse villy.lindfelt@lakius.fi tai puhelimitse 044 2358 211.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Ladattavat asiakirjamallit

Yrityskohtaiset juridiset koulutukset

Räätälöidyt palvelut