Kerro miten voimme auttaa sinua.

Lähetä Tietosuojaseloste

Viestisi lähetettiin onnistuneesti! Tutustumme asiaasi ja olemme sinuun yhteydessä.

Jotain meni vikaan viestiä lähetettäessä. Kokeile myöhemmin uudestaan.

Bisnestä bloggaamalla? Tunne nämä lakiasiat.

25.4.2017 23:22

Kuluttajansuoja, Lakiasiat, Yleinen, Yrittäjyys

Bloggaamisen ja tubettamisen juridiikka

Jäikö kesätyö nuorelta saamatta? Jos olet haka bloggaamisessa tai tubettamisessa, voisit viedä sen astetta ammattimaisempaan suuntaan, eli tienata bloggaamalla tai tubettamalla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joku yritys maksaa siitä, että blogi on yrityksen sponsoroima taikka että blogissa tai esimerkiksi youtube-videoissa käsitellään heidän tuotteitaan. Palkkio voi olla rahaa, kyseisen yrityksen tuotteita tai molempia. Yritykset saattavat itse lähestyä aktiivisesti bloggaajia tai sitten blogin pitäjä itse lähestyy yritystä palkkioiden tai tuotteiden toivossa. Yhteistyöstä saatetaan (toivottavasti) tehdä erillinen sopimus, jossa määritellään yhteistyön luonnetta ja esimerkiksi sitä, miten yrityksen tuotteita tulisi käsitellä ja esitellä blogissa tai tube-videoissa. Kaupalliset yhteistyöt ovat yleisiä esimerkiksi muoti- ja fitness-alan blogien yhteydessä ja toisinaan voi olla lukijalle tai katsojalle jopa vaikeaa arvioida, mikä osuus sisällöstä on bloggaajan tai tube-kanavan ylläpitäjän omaa kannanottoa ja mikä taas edustaa yrityksen markkinoinnillista sisältöä.

Siinä kohtaa kun bloggaaminen tai tubettaminen muodostuu ammattimaiseksi, tulee kuitenkin huomioida muutamia juridisia seikkoja. Osa näistä kuuluu erityisesti yrityksen vastuulle, mutta osa myös blogin tai tube-kanavan pitäjän vastuulle.

Sitten vastauksia kysymyksiin: mitä rajoituksia yhteistyölle ja tuotteiden esittelylle on? Miten siitä saatuja palkkioita verotetaan? Tarkastellaan näitä asioita seuraavaksi.

 

Keskeiset sovellettavat lait, säännökset ja ohjeet

 

Bloggaamiseen, tubettamiseen tai muutoinkaan sosiaalisen median markkinointiin ei ole olemassa mitään sovellettavia erityislakeja, vaan sovellettavaksi tulee samat yleiset säännökset kuin markkinointiin ja digitaalisen markkinointiviestintään yleisestikin. Tässä luettelona keskeisimmät sovellettavat säännökset ja ohjeet:

 

Ammattibloggaaja vs. harrastelijabloggaaja

 

KKV erottelee ohjeessaan ammattibloggaajan harrastelijabloggaajasta. Keskeinen merkitys tässä on sillä, että ammattibloggaaja on itse myös vastuussa kuluttajansuojalain säännösten noudattamisesta. Harrastelijoihin ei taas tule sovellettavaksi kuluttajansuojalaki, joten vastuu on silloin markkinoijalla.

 

Markkinoinnin tunnistettavuus – ei piilomainontaa

 

Yksi keskeisimmistä seikoista blogiyhteistyössä on se, että bloggaajan tai tubettajan tuottaman sisällön osalta markkinoinnista on selkeästi käytävä ilmi sekä sen kaupallinen tarkoitus että se, kenen lukuun markkinoidaan. Säännös on siiis kaksiosainen ja käytännössä tarkoittaa sitä, että piilomainonta on kiellettyä. Markkinoija ei voi esimerkiksi itse esiintyä kuluttajana ja promotoida omia tuotteitaan, vaan sekä kaupallinen tarkoitus että markkinoija tulee käydä sisällöstä ilmi.

Varsinkin silloin, jos bloggaaja itse pitää blogia yrityksensä kautta, tulee blogin pitäjän myös huomioida kuluttajansuojalain säännökset tunnistettavuudesta. Kuluttajana toimivan harrastelijabloggaajaan säännökset ei taas sovellu, mutta KKV:n ohjeen mukaan bloggaajan tästä huolimatta tulisi huomioida säännökset, sillä muuten lukija ei voi välttyä piilomainonnalta.

 

Mainostajan vastuu – blogisopimuksella keskeinen rooli

 

Markkinoija on viime kädessä vastuussa siitä, että kuluttajansuojalain säännöksiä tunnistettavuudesta noudatetaan. Näin on erityisesti silloin, kun yhteistyötä tehdään harrastelijabloggaajan kanssa. Tätä varten onkin hyvä tehdä bloggaajan kanssa sopimus, jossa sovitaan siitä, miten bloggaajan tulee kertoa markkinoijalta saamistaan tuotteista. Vastuuseen voi toki joutua myös ammattibloggaaja, mikäli sellainen on tapauskohtaisesti kyseessä. Joka tapauksessa, juuri tästä vastuusyystä kirjallisen yhteistyösopimuksen tekeminen on tärkeää.

 

KKV:n ohjeen mukaan blogin pitäjää voi ohjeistaa seuraavilla tavoilla:

 

Yhteistyösopimuksesta kerrotaan blogin etusivulla tai muuten selkeästi esim.

Yhteistyössä yrityksen X / tuotteen X kanssa tai

Sponsorina yritys X / tuote X

Samaa tapaa voi käyttää myös, kun bloggaaja saa korvausta siitä, että lisää postaukseensa linkin yrityksen verkkokauppaan. KKV:n ohjeen mukaan lisäksi tuotteen arvioinnin yhteydessä kerrotaan esim. suluissa tai *-viittauksella:

Saatu blogin kautta yritykseltä X tai

Sain tuotteen lahjaksi/ilmaiseksi/arvioitavaksi/lainaan yritykseltä X tai

Tuote on arvioitu yhteistyössä yrityksen X kanssa

KKV myös ohjeistaa, että epämääräisiä ilmauksia, kuten ”osa tuotteista saatu blogin kautta” tai ”postilaatikkoon kolahti tuote X” ei tule käyttää, koska niiden perusteella blogin lukija ei voi tietää, milloin kyse on mainoksesta. Tulee myös muistaa, että jos yhteistyö kattaa useita sosiaalisen median kanavia, kuten blogin, YouTuben, Instagramin, Facebookin ja Snapchatin, tulee kaupallinen yhteistyö jokaisessa kanavassa merkitä vastaavalla selkeällä tavalla.

Tuotteesta kirjoitettaessa viittaus markkinoivaan yritykseen on tehtävä joka kerta, kun tuote mainitaan tai se liittyy muuten olennaisesti postaukseen. Riittävää ei ole, että asiasta on mainittu aikaisemmissa postauksissa.

Myös KKV:n blogiohjeistuksessa todetaan, että markkinoija on täyttänyt mainonnan tunnistettavuuteen liittyvät velvollisuutensa, kun se on ohjeistanut bloggaajaa toimimaan niin, ettei piilomainontaa harjoiteta.

 

Bloggaamisesta ja tubettamisesta saatujen korvausten verotus

 

No niin, kun on päästy siihen hienoon vaiheeseen, että bloggaamisesta saada palkkioita rahan tai tavaran muodossa, tulee seuraavaksi eteen kysymys näiden palkkioiden verotuksesta. Verotuksellisesti saadut palkkiot tai tavarat voivat olla joko (1) verottomia mainoslahjoja, (2) veronalaista palkkatuloa, (3) veronalaista käyttökorvausta tai (4) veronalaista työkorvausta.

Tavanomaiset mainoslahjat

Verohallinnon ohjeen mukaan bloggaajan saamat tavanomaiset mainoslahjat eivät ole veronalaista tuloa, muut palkkiona saadut tavarat ja edut kuitenkin ovat veronalaista tuloa.

Tavanomaisia mainoslahjoja ovat esimerkiksi arvoltaan vähäiset yrityksen logolla varustetut tuotteet ja tuotenäytteet, joita tyypillisesti jaetaan asiakkaille tai muille sidosryhmille mainostarkoituksessa ja joita ei voi helposti muuttaa rahaksi. Se, mikä on vähäarvoinen, ei riipu saajan omasta tulotasosta. Esimerkkeinä tästä itsellä tulee mieleen mainoskynät ja mukit.

Vastikkeena annetut tavarat

Sen sijaan vastikkeena sisällön tuottamisesta annetut tavarat on aina veronalaista tuloa saajalle. Verohallinnon ohjeen mukaan tämä koskee myös tavanomaisia mainoslahjoja. Vastikkeena työstä saadut tavarapalkkiot arvostetaan niiden käypään hintaan. Käypänä hintana pidetään vastaavan tuotteen kuluttajahintaa, eli hintaa, jonka tuotteesta joutuisi kaupassa maksamaan. Näin on ainakin silloin, kun tavarapalkkiosta on sovittu.

Vastikkeena annettujen palkkioiden ja tavaroiden verotus

Bloggaajan saama tulo on luonteeltaan ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua työkorvausta, jos se maksetaan bloggaajalle tämän tekemän työn, tehtävän tai palveluksen perusteella.

Blogikirjoituksen tai sen käyttöoikeuden luovuttamisesta saatu vastike voi siten olla joissakin tapauksissa ennakkoperintälain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua käyttökorvausta. Esimerkiksi bloggaajalta tilatusta kirjoituksesta hänelle maksettu korvaus on käyttökorvausta, jos kirjoituksen tekijänoikeus siirtyy sopimuksen mukaan tilaajan käyttöön. Samoin bloggaajan itse tarjoamasta artikkelista saama korvaus on käyttökorvausta, jos artikkelin tekijänoikeus siirtyy artikkelin ostajalle.

Blogin pitäminen voidaan myös katsoa ammatin- tai liikkeenharjoittamiseksi, jos vain elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät. Elinkeinoverolain 1 §:ssä on määritelty, että elinkeinotoimintana pidetään liike- ja ammattitoimintaa.

Jos blogin pitäjä ei ole ilmoittautunut ennakkoperintärekisteriin, palkkion maksavan yrityksen on tehtävä ennakonpidätys työ- ja käyttökorvauksista, vaikka verottaja katsoisi, että bloggaaja on elinkeinonharjoittaja. Jos taas blogin pitäjä kuuluu ennakkoperintärekisteriin, palkkion maksavan yrityksen ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä maksetusta työ- tai käyttökorvauksesta. Tällöin ennakkoperintärekisteriin merkitty bloggaaja huolehtii veroistaan itse maksamalla Verohallinnolle ennakkoveroa, jotka Verohallinto määrää etukäteen.

 

Verohallinnon esimerkit eri verotusvaihtoehdoista:

 

Esimerkki 1. Bloggaaja kirjoittaa omille nettisivuilleen satunnaisesti ja saa eri mainostajilta satunnaisia tavaralahjoja. Toiminta on pienimuotoista. Tavaralahjojen käypä arvo on bloggaajan veronalaista ansiotuloa. Kyse on bloggaajan saamasta työkorvauksesta.

Esimerkki 2. Bloggaaja kirjoittaa yhden yrityksen nettisivuille yrityksen markkinointiosaston antamien ohjeiden mukaisesti tuote-esittelyjä ja vastailee kyselyihin. Bloggaaja tekemästään työstä tuntikorvauksen. Korvaus on bloggaajan saamaa palkkaa.

Esimerkki 3. Eri yritysten nettisivuilla on linkki bloggaajan omille nettisivuille. Bloggaaja saa yrityksiltä kuukausittain korvausta linkin klikkauskertojen perusteella. Bloggaaminen on täysipäiväistä omilla työvälineillä, bloggaaja tekee kirjoituksensa itsenäisesti ja myy eri yrityksille mainostilaa omilla kotisivuillaan. Korvaus on bloggaajan saamaa elinkeinotoiminnan tuloa. Yrityksen bloggaajalle maksama korvaus on työkorvausta, josta yrityksen on toimitettava ennakonpidätys, jos bloggaaja ei ole ennakkoperintärekisterissä.

Esimerkki 4. Bloggaaja osallistuu mainostajan tuotekehitystyöhön samalla tavoin kuin mainostajan työntekijät ja kirjoittaa myös mainostajan nettisivuille. Kaikki työ tapahtuu mainostajan työvälineillä ja työtiloissa mainostajan ohjeiden mukaisesti. Bloggaajan mainostajalta saama tulo on palkkaa.

Esimerkki 5. Bloggaaja on sopinut yrityksen kanssa kirjoittavansa yrityksen nettisivuille ruoka-aiheisia kirjoituksia ja reseptejä artikkelikohtaista palkkiota vastaan. Sopimuksen mukaan artikkelien tekijänoikeudet siirtyvät yritykselle. Bloggaajan yritykseltä saama korvaus on käyttökorvausta.

 

Kulujen vähentäminen verotuksessa

 

Bloggauksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähennettävissä bloggaustuloista tulonhankkimismenojen yleisten vähentämissääntöjen nojalla. Verottajahan tekee automaattisesti 620 euron tulonhankkimisvähennyksen, joten jos menot ylittävät tuon summan, merkitse ylittävä osuus veroilmoitukseesi. Jos bloggaaminen on luonteeltaan harrastustoimintaa, siihen kohdistuneiden kulujen perusteella ei vahvisteta tappiota. Tappiokiellon takia vähentämättä jääneet kulut saa kuitenkin vähentää myöhempinä vuosina bloggaamistoiminnasta saatavista tuloista. Vähennyksen lykkääminen on poikkeus pääsäännöstä ja se edellyttää verovelvollisen oman selvityksen vähennyksen lykkäämisen perusteista. Elinkeinotoiminnan tappion vähentämisestä on omia säännöksiä.

 

Muistilista:

 

  1. Muista markkinoinnin tunnistettavuus –  markkinoinnista tulisi käydä ilmi sen kaupallinen tarkoitus ja se, kenen lukuun sitä tehdään – huomioi tämä myös harrastelijabloggaajana tai -tubettajana silloin, kun tuotat sisältöä markkinointiyhteistyön pohjalta
  2. Tee blogiyhteistyöstä sopimus, tämä on erityisesti yrityksen intressissä
  3. Sovi sopimuksessa selkeät ja riittävän yksityiskohtaiset pelisäännöt yhteistyön sisällöstä
  4. Huomioi verotukselliset seikat palkkioihin liittyen

BLOGISOPIMUS – ASIAKIRJAMALLI

Laita dokumentaatio kuntoon ja lataa nyt lakimiehen laatima blogisopimusmalli. Lue lisää >>


 

Villy Lindfelt

Villy on lakimies, KTM, OTM ja LL.M. sekä LAKIUS Oy:n perustaja. Ennen LAKIUS Oy:n perustamista Villy toimi useamman vuoden ajan keskisuuren teknologiayrityksen lakijohtajana. Villyn erikoisosaamista on kasvuyrityksen juridiset kysymykset, erityisesti sopimus-, immateriaali-, IT- ja työoikeusasioissa. Villyn intohimona on myös palvelumuotoilu, ja hän pyrkii huomioimaan asiakkaansa ja kuulijansa ja muotoilemaan viestin selkeäksi, ymmärrettäväksi ja innostavaksi. Villyyn voit ottaa yhteyttä sähköpostitse villy.lindfelt@lakius.fi tai puhelimitse 044 2358 211.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä